Get Adobe Flash player

Bardzo komunikatywne kruki

Komunikacj za pomoc gestw opanowali nie tylko ludzie. Badacze z niemieckiego Instytutu Ornitologicznego Maxa Plancka odkryli, e zdolno t posiady take kruki. W ten sposb wzmacniaj one relacje damsko-mskie ? czytamy w ?Nature?.

 

 
Komunikacj za pomoc gestw mona zaobserwowa u rocznych dzieci, ktre w ten sposb zwracaj uwag innych na siebie i na przerne przedmioty. Wany jest pewien aspekt tej komunikacji, ktry uczeni nazywaj interakcj referencyjn. Polega ona na tym, e bez fizycznego kontaktu zwracamy czyj uwag na zewntrzny przedmiot zainteresowania. Cech interakcji jest te wsplne skupienie uwagi z odpowiednim do tego zachowaniem ? np. kontakt wzrokowy dziecka z dorosym przed wykonaniem wskazujcego gestu, w jego trakcie lub po nim.
 

Czasami ? cho rzadko ? podobne zachowania da si zaobserwowa u map, np. szympansw, ktre drapic si, pokazuj miejsca w sierci z prob o ich czyszczenie. Naukowcy podejrzewaj, e tego rodzaju zaawansowana komunikacja staa si zalkiem rozwoju jzyka. W przyrodzie wystpuje ona niezwykle rzadko i przypuszczano, e nie spotyka si jej poza krgiem ssakw naczelnych.
 

Tym bardziej zaskakujce byy wyniki bada nad krukami, ktre znane s ze swojej inteligencji. Podgldajc 7 ptakw w ich naturalnym alpejskim rodowisku, uczeni z Niemiec zaobserwowali 38 tego typu komunikacyjnych zachowa. Polegay one przede wszystkim na pokazywaniu innemu osobnikowi, zazwyczaj przeciwnej pci, jakiego niejadalnego przedmiotu (gazki, kawaka mchu lub kamyka). Kruk bra go do dzioba i prezentowa, trzymajc wyprostowan gow. Innym zaobserwowanym gestem byo oferowanie znaleziska. Polegao ono na tym, e ptak chwyta interesujcy obiekt w dzib i porusza nim w gr i w d. Te poczynania byy bardzo skuteczne ? niemal zawsze spotykay si z odpowiedzi adresata informacji, ktry podchodzi bliej, reagowa szturchaniem dziobem, udawanym karmieniem albo przycza si do wsplnego manipulowania znaleziskiem.
 

Komunikacja zachodzia przede wszystkim pomidzy osobnikami przeciwnej pci. Poniewa kruki, podobnie jak ludzie, opieraj swoje funkcjonowanie na wsppracy w parach i dugo poszukuj odpowiedniego partnera, uczeni wysnuli hipotez, wedug ktrej zwracanie uwagi pozwala sprawdzi wzajemne zaangaowanie oraz wzmocni istniejce ju wizi ? czyli zupenie jak u nas.
 

Marek Matacz/EurekNews.pl 2011 11 28 c

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy