Get Adobe Flash player

Bardzo komunikatywne kruki

Komunikację za pomocą gestów opanowali nie tylko ludzie. Badacze z niemieckiego Instytutu Ornitologicznego Maxa Plancka odkryli, że zdolność tę posiadły także kruki. W ten sposób wzmacniają one relacje damsko-męskie – czytamy w „Nature″.

 

 
Komunikację za pomocą gestów można zaobserwować u rocznych dzieci, które w ten sposób zwracają uwagę innych na siebie i na przeróżne przedmioty. Ważny jest pewien aspekt tej komunikacji, który uczeni nazywają interakcją referencyjną. Polega ona na tym, że bez fizycznego kontaktu zwracamy czyjąś uwagę na zewnętrzny przedmiot zainteresowania. Cechą interakcji jest też wspólne skupienie uwagi z odpowiednim do tego zachowaniem – np. kontakt wzrokowy dziecka z dorosłym przed wykonaniem wskazującego gestu, w jego trakcie lub po nim.
 

Czasami – choć rzadko – podobne zachowania da się zaobserwować u małp, np. szympansów, które drapiąc się, pokazują miejsca w sierści z prośbą o ich czyszczenie. Naukowcy podejrzewają, że tego rodzaju zaawansowana komunikacja stała się zalążkiem rozwoju języka. W przyrodzie występuje ona niezwykle rzadko i przypuszczano, że nie spotyka się jej poza kręgiem ssaków naczelnych.
 

Tym bardziej zaskakujące były wyniki badań nad krukami, które znane są ze swojej inteligencji. Podglądając 7 ptaków w ich naturalnym alpejskim środowisku, uczeni z Niemiec zaobserwowali 38 tego typu komunikacyjnych zachowań. Polegały one przede wszystkim na pokazywaniu innemu osobnikowi, zazwyczaj przeciwnej płci, jakiegoś niejadalnego przedmiotu (gałązki, kawałka mchu lub kamyka). Kruk brał go do dzioba i prezentował, trzymając wyprostowaną głowę. Innym zaobserwowanym gestem było oferowanie znaleziska. Polegało ono na tym, że ptak chwytał interesujący obiekt w dziób i poruszał nim w górę i w dół. Te poczynania były bardzo skuteczne – niemal zawsze spotykały się z odpowiedzią adresata informacji, który podchodził bliżej, reagował szturchaniem dziobem, udawanym karmieniem albo przyłączał się do wspólnego manipulowania znaleziskiem.
 

Komunikacja zachodziła przede wszystkim pomiędzy osobnikami przeciwnej płci. Ponieważ kruki, podobnie jak ludzie, opierają swoje funkcjonowanie na współpracy w parach i długo poszukują odpowiedniego partnera, uczeni wysnuli hipotezę, według której zwracanie uwagi pozwala sprawdzić wzajemne zaangażowanie oraz wzmocnić istniejące już więzi – czyli zupełnie jak u nas.
 

Marek Matacz/EurekNews.pl 2011 11 28 c

CZYTAJ TAKŻE