DNA nie kłamie: pantery śnieżne na skraju zagłady

Najnowsze badania genetyczne dowodzą, że panter śnieżnych jest w Himalajach znacznie mniej, niż dotychczas sądzono. Oznacza to, że te piękne dzikie koty są coraz bardziej zagrożone wyginięciem – alarmują naukowcy na łamach „BMC Research Notes″.
 

Pantery śnieżne (Panther uncia) to samotniki żyjące na niedostępnych, dzikich terenach – wysoko w górach Azji Środkowej. Mimo że spotyka się je w 12 różnych krajach, faktyczna liczba osobników gatunku jest nieznana. Do tej pory uważano, że 350-500 z nich przebywa przy północnej granicy Nepalu. Jednak przeprowadzone właśnie badania genetyczne całkowicie temu przeczą – tych dzikich kotów jest tam znacznie mniej.
 

Dotychczasowe szacunki opierały się na obliczeniach dokonanych na podstawie znaków pozostawionych przez zwierzęta: śladów poduszek czy obdrapań, a także odchodów. Naukowcy instalowali także specjalne kamery, by filmować zwierzęta, lub przepytywali mieszkańców terenów, w pobliżu których pantery mogły przebywać.
 

Tym razem badacze z Nepalu przeanalizowali materiał genetyczny znaleziony w odchodach panter śnieżnych. Próbki zebrano w Shey Phoksundo National Park i nepalskim rezerwacie Kangchanjunga. Okazało się, że tylko 19 z 71 próbek pochodziło od panter śnieżnych – reszta albo nie nadawała się do badania, albo należała do innych drapieżników.
 

– Badania genetyczne mają przewagę nad tradycyjnymi, ponieważ są nieinwazyjne i nie wymagają ingerencji w życie zwierząt. Co więcej, zdołaliśmy pokazać, że tradycyjne sposoby szacowania liczebności tych kotów podają nieprawidłowe zawyżone dane – mówi kierujący przedsięwzięciem Dibesh Karmacharya.
 

Naukowcy planują rozwijać tę metodę badawczą. Za jej pomocą chcą przyjrzeć się relacjom rodzinnym panter śnieżnych i strukturze socjalnej ich rodzin oraz określić dokładniej obszar, na którym przebywają te dzikie koty. Większa wiedza na ich temat pozwoli lepiej chronić je przed wyginięciem.
 

Magdalena Mips/EurekNews.pl 2011 11 28 a