Get Adobe Flash player

Najnowsze badania genetyczne dowodz, e panter nienych jest w Himalajach znacznie mniej, ni dotychczas sdzono. Oznacza to, e te pikne dzikie koty s coraz bardziej zagroone wyginiciem ? alarmuj naukowcy na amach ?BMC Research Notes?.
 

Pantery niene (Panther uncia) to samotniki yjce na niedostpnych, dzikich terenach ? wysoko w grach Azji rodkowej. Mimo e spotyka si je w 12 rnych krajach, faktyczna liczba osobnikw gatunku jest nieznana. Do tej pory uwaano, e 350-500 z nich przebywa przy pnocnej granicy Nepalu. Jednak przeprowadzone wanie badania genetyczne cakowicie temu przecz ? tych dzikich kotw jest tam znacznie mniej.
 

Dotychczasowe szacunki opieray si na obliczeniach dokonanych na podstawie znakw pozostawionych przez zwierzta: ladw poduszek czy obdrapa, a take odchodw. Naukowcy instalowali take specjalne kamery, by filmowa zwierzta, lub przepytywali mieszkacw terenw, w pobliu ktrych pantery mogy przebywa.
 

Tym razem badacze z Nepalu przeanalizowali materia genetyczny znaleziony w odchodach panter nienych. Prbki zebrano w Shey Phoksundo National Park i nepalskim rezerwacie Kangchanjunga. Okazao si, e tylko 19 z 71 prbek pochodzio od panter nienych ? reszta albo nie nadawaa si do badania, albo naleaa do innych drapienikw.
 

? Badania genetyczne maj przewag nad tradycyjnymi, poniewa s nieinwazyjne i nie wymagaj ingerencji w ycie zwierzt. Co wicej, zdoalimy pokaza, e tradycyjne sposoby szacowania liczebnoci tych kotw podaj nieprawidowe zawyone dane ? mwi kierujcy przedsiwziciem Dibesh Karmacharya.
 

Naukowcy planuj rozwija t metod badawcz. Za jej pomoc chc przyjrze si relacjom rodzinnym panter nienych i strukturze socjalnej ich rodzin oraz okreli dokadniej obszar, na ktrym przebywaj te dzikie koty. Wiksza wiedza na ich temat pozwoli lepiej chroni je przed wyginiciem.
 

Magdalena Mips/EurekNews.pl 2011 11 28 a

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy