Get Adobe Flash player

Wzory na ciele malekiej rzekotki Ranitomeya imitator zaskakujco rni si midzy sob w obrbie jednego gatunku. Jak si okazuje, ewolucja zadziaaa w odmienny sposb na obszarze nieprzekraczajcym 10 kilometrw ? informuj naukowcy na amach ?American Naturalist?.


Mieszkajce w lasach deszczowych Peru drzewoazy Ranitomeya imitator wielkoci nie przekraczaj nawet jednego centymetra, ale dla kadego nieostronego drapienika stanowi miertelne zagroenie. Ich skra wydziela bowiem bardzo siln trucizn. Dlatego zamiast kamuflowa si w zielonoszarej gstwinie, rzekotki te zachwycaj bardzo jaskrawym ubarwieniem. Wysyaj tym samym ostrzeenie dla wszystkich amatorw abich udek: ?Jestem trujca! Jeli mnie zjesz, bdzie Ci bardzo bola brzuch!?.
 

Co ciekawe, poszczeglne rzekotki mocno rni si ubarwieniem w zalenoci od tego, gdzie si znajduj. Pytanie, dlaczego jeden gatunek ab potrzebuje tak wielu rnych sygnaw ostrzegawczych, zainteresowao biologa Mathieu Chouteau z Universit de Montral. Aby to sprawdzi, wykona on z plasteliny 3600 naturalnej wielkoci modeli Ranitomeya imitator i nada im rne kolory. Powstae w ten sposb ?rzekotki? podzieli na dwie grupy i umieci w dwch oddalonych od siebie o 10 kilometrw czciach peruwiaskiej dungli. Drzewoazy yjce w kadej z nich maj rne ubarwienie ? w jednej zielone plamki na grzbiecie, w drugiej za te paski.
 

Okazao si, e drapieniki atakoway tylko te modele, ktre rniy si od drzewoazw yjcych na danym terenie. Nawet mimo sygnaw ostrzegawczych owcy mieli odwag sprawdza, czy ofiara jest jednak jadalna. Tak wic zrnicowanie umaszczenia rzekotek w tym rejonie znajduje swoje uzasadnienie. Jednoczenie to do niezwyke, e na bardzo maej powierzchni ewolucja doprowadzia do tak rnych wynikw ? odmienne rezultaty dziaania doboru naturalnego to nie kwestia setek, lecz kilku kilometrw.
 

Stanowi to wyrany dowd na to, e ewolucja nie jest czym, co si zdarzyo miliardy lat temu ? proces ten zachodzi tu i teraz, niemal na naszych oczach.
 

Izabela Nowakowska/EurekNews.pl 2011 11 23 c

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy