Get Adobe Flash player

Sdzimy, e "sokoli wzrok" to wzrok bardzo dobry. Okazuje si jednak, e utrwalone w jzyku przekonania o ptasich cechach s mocno przesadzone. Drapiene ptaki gin w zderzeniach z wysokimi przeszkodami, bo... nie patrz, dokd lec - informuje najnowszy numer czasopisma IBIS.

W wyniku zderze z turbinami wiatrowymi, budynkami oraz innymi wysokimi obiektami stworzonymi przez czowieka ginie co roku ogromna liczba ptakw. Skala tego zjawiska jest tak wielka, e moe zagraa przetrwaniu caych gatunkw. Oblicza si, e w Europie wrd padych osobnikw bociana biaego a 25 proc. modych i 6 proc. dorosych stanowi ofiary zderze z liniami wysokiego napicia i poraenia prdem. To samo jest co roku powodem mierci a 1/3 afrykaskich dropi biaoskrzydych.

- Z perspektywy czowieka wydaje si dziwne, e ptaki tak czsto zderzaj si z duymi obiektami, zupenie jakby ich nie widziay - mwi autor bada, profesor Graham Martin z Birmingham University.

Najnowsze badania dowodz jednak, e ptaki patrz na wiat zupenie inaczej ni my. Gdy podczas lotu skieruj wzrok na d, maj przed sob martwe pola i nie zauwaaj zbliajcych si przeszkd. Ale nawet jeli patrz na wprost, rozdzielczo ich wzroku moe by zbyt saba, by dostrzec przeszkod. Ptasie oczy nie su bowiem do podziwiania detali otoczenia, lecz do wykrywania ruchu, bo szybkie dostrzeenie ofiary lub drapienika jest kluczowe dla przetrwania. Jest jeszcze jeden problem - ptaki nie mog dowolnie regulowa prdkoci swojego lotu. Gdy widoczno jest ograniczona, np. przez deszcz, mg czy zapadajcy zmrok, po prostu lec zbyt szybko, by mc w por unikn przeszkody.

Do tej pory problem usiowano rozwiza przez uczynienie wysokich obiektw lepiej widocznymi, ale teraz okazuje si, e byy one lepiej zauwaalne tylko dla ludzi2011_03_18_a

Ewa Zegler-Poleska
 

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy