Osoby inteligentne są otwarte na nowe doświadczenia, ciekawskie i często bardzo wrażliwe. Te teoretycznie pozytywne cechy mogą jednak iść w parze ze skłonnością do uzależnień. Jak można przeczytać w ?British Medical Journal?, ludzie z wyższym IQ częściej niż inni sięgają po narkotyki.

W 1970 roku brytyjscy naukowcy zbadali prawie 8 tys. osób. Chcieli się dowiedzieć, w jaki sposób czynniki ekonomiczno-społeczne oraz wykształcenie wpływają na skłonność do uzależnienia od narkotyków. Mierzyli iloraz inteligencji dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Te same osoby, gdy osiągnęły wiek 16 lat, badacze zapytali o poziom stresu psychicznego oraz o to, czy kiedykolwiek sięgnęły po narkotyki. Pytania te powtórzyli po ukończeniu przez badanych 30 lat. Naukowców interesowały wszystkie rodzaje narkotyków ? od marihuany po heroinę.
 

Okazało się, że w wieku około 30 lat aż jeden na trzech mężczyzn (35,4 proc.) i jedna na sześć kobiet (15,9 proc.) palili marihuanę, podczas gdy kokainę zażywało 8,6 proc. mężczyzn i 3,6 proc. kobiet. Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku innych narkotyków.
 

Kiedy zestawiono uzyskane dane z wcześniejszymi badaniami nad ilorazem inteligencji, okazało się, że dzieci z wyższymi wynikami o połowę częściej sięgały po narkotyki jako osoby dorosłe. Co ciekawe, nie wykryto żadnej korelacji między skłonnością do uzależnień a trudnym dzieciństwem czy sytuacją ekonomiczną rodziny.
 

Wyniki eksperymentu dziwią samych naukowców. Z większości przeprowadzanych badań wynika, że ludzie z wyższym ilorazem inteligencji wybierają raczej zdrowszy tryb życia. Niektóre badania sugerują jednak, że osoby inteligentniejsze częściej niż inne uzależniają się od alkoholu.
 

Jedynym możliwym wyjaśnieniem tych zaskakujących wyników jest większa otwartość na nowe przeżycia i niezwykłą stymulację oraz olbrzymia ciekawość osób inteligentnych. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym uzależnieniom jest pewien ostracyzm, jaki często spotyka osoby zbyt bystre, które w dzieciństwie nie umieją się dopasować do swoich mniej rozgarniętych rówieśników.
 

Czy więc inteligencja może stać się przekleństwem? Wydaje się, że w niektórych sytuacjach jak najbardziej.
 

Izabela Nowakowska/EurekNews.pl 2011 11 16 a