U osb cierpicych na rnego rodzaju naogi dwa obszary mzgu nie dziaaj waciwe. Ich upoledzenie powoduje cige powtarzanie tych samych, zych wyborw ? czytamy w najnowszym ?Nature Neuroscience?.

 

Prof. Jonathan Wallis z University of California w Berkeley postanowi przyjrze si mzgom osb uzalenionych od narkotykw, kiedy zauway, jak wiele s one w stanie powici, by zaspokoi swj gd. ? Co narkotyk zrobi z mzgami tych ludzi, e tak trudno jest im dokona waciwego wyboru? ? pyta uczony.


Swoj ciekawo badacz skierowa w stron dwch struktur: kory oczodoowo-czoowej i przedniej czci kory zakrtu obrczy. Wybr pad na te obszary, poniewa z wczeniejszych bada wiadomo byo, e ich uszkodzenie bardzo utrudnia podejmowanie rozsdnych decyzji.


W zrozumieniu zachodzcych procesw pomogy makaki ? mapy, ktrych mzgi dziaaj podobnie do ludzkiego. Badanie aktywnoci wybranych obszarw w czasie specjalnie zaprojektowanych zada precyzyjnie pokazao ich dziaanie. Kora oczodoowo-czoowa pozwala oceni wag podejmowanej decyzji. Dziki niej inaczej podchodzimy do wyboru pracy lub studiw, a inaczej reagujemy, wybierajc pizz. Przy wadliwym dziaaniu tej struktury pojawiaj si trudnoci w oszacowaniu sytuacji. Z kolei przednia cz kory zakrtu obrczy pozwala szybko oceni, czy podjta decyzja spenia nasze oczekiwania. Kiedy le dziaa, osoba przez cay czas dokonuje tych samych, zych wyborw.


Na podstawie swoich bada uczony stwierdzi, e jeli te dwa obszary nie funkcjonuj waciwie, czowiekowi trudno zapanowa nad uzalenieniem nie tylko od narkotykw, lecz take alkoholu i hazardu. W gr wchodzi take brak kontroli nad np. kleptomani, ktra polega na powtarzaniu wci tych samych czynnoci.

Prof. Wallis zaznacza jednak, e jego odkrycia nie naley traktowa jako wymwki dla podtrzymywania szkodliwych zachowa. Jego zdaniem moe ono doprowadzi do powstania nowych, bardziej skutecznych terapii.


Marek Matacz/EurekNews.pl 2011 10 31 d