Get Adobe Flash player

Troje do pary

Czy mona u czowieka wywoa iluzje posiadania trzech rk albo ng? Na to pytanie postanowili odpowiedzie uczeni z Karolinska Instutet w Szwecji. Z przeprowadzonych przez nich bada wynika, e jest to jak najbardziej moliwe - donosi dzisiejszy ?PloS ONE?.

W eksperymencie wzio udzia 154 ochotnikw. W jego ramach uczestnik kad jedn z doni obok jej gumowej repliki. Badany widzia swoj koczyn oraz protez. Inna osoba pdzelkami dotykaa obu rk (prawdziwej i sztucznej) w tych samych miejscach jednoczenie. Jeli ruchy byy odpowiednio zsynchronizowane, po pewnym czasie pojawiaa si iluzja odczuwania nie dwch? ale trzech rk. (Trzeci by ta niedotykana.) 

O tym, e przeywane dowiadczenia byy dla uczestnikw eksperymentu jak najbardziej prawdziwe wiadczy fakt, e gdy do protezy szybkim ruchem zbliano n pojawiaa si fizjologiczna reakcja organizmu. Taka sama jak gdyby zagroona bya prawdziwa do. Uczestnik odczuwa pragnienie zabrania rki a obszar mzgu odpowiedzialny za odczuwanie niepokoju wykazywa aktywno. 

Wyniki bada prowadzonych przez Henrika Ehrssona mog okaza si pomocne przy projektowaniu nowoczesnych protez. Takich, ktrymi nie tylko mona bdzie si posugiwa, lecz dajcych si odczuwa jak prawdziwe koczyny2011_02_24a_ok

Marcin wietlicki

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy