Get Adobe Flash player


To ju pewne: dugie rozmowy przez komrk wpywaj na prac mzgu. Nie wiadomo jeszcze jednak, co to oznacza. Naukowcy z amerykaskiego National Institutes of Health udowodnili, e fale radiowe emitowane przez telefony komrkowe sprawiaj, e nasz mzg zuywa wicej glukozy.

Wielka debata na temat domniemanej szkodliwoci komrek trwa ju od lat. Istnieje obawa, e czste rozmawianie przez taki telefon moe powodowa raka mzgu. Wyniki niektrych bada pokazuj, e rzeczywicie u osb korzystajcych czsto z telefonw komrkowych ryzyko zachorowania na nowotwr jest wysze. Jednak zwizek midzy promieniowaniem emitowanym przez komrki a wystpowaniem raka nie jest do koca jasny. Ostatnie wyniki bada zespou Nory D. Volkow z NIH pokazuj, e dziaanie telefonu rzeczywicie wpywa na aktywno mzgu.

W jej badaniach uczestniczyo 47 ochotnikw. Przy pomocy pozytronowej tomografii emisyjnej mierzono u nich zuycie glukozy przez mzg, ktre jest wskanikiem jego aktywnoci. Robiono to dwukrotnie: pierwszy raz, gdy dana osoba miaa przy uszach dwa telefony i jeden z nich by wczony przez 50 minut, drugi - gdy oba telefony byy wyczone. Wyniki pokazay, e chocia podczas 50-minutowego korzystania z komrki oglna aktywno mzgu bya staa, to w czciach pooonych najbliej anteny telefonu - korze przedczoowej oraz biegunie skroniowym - zuycie glukozy wzrastao o 7 procent.

Na razie nie wiadomo, dlaczego promieniowanie komrek wpywa na metabolizm mzgu i czy taki dugotrway wpyw moe by szkodliwy. Na razie wiemy tylko, e nasz najwaniejszy organ naprawd jest wraliwy na fale radiowe emitowane przez telefony2011_02_23a

Ewa Zegler - Poleska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy