Demokracja szkodzi biznesowi

Czy dyktatura to lepszy ustrj dla rozwoju biznesu ni demokracja? Okazuje si, e tak. Wybory maj negatywny wpyw na sytuacj ekonomiczn pastwa ? donosi ?Review of Financial Studies?.


Badania wykazay, e pastwa, w ktrych przeprowadza si demokratyczne wybory, maj niestabiln sytuacj ekonomiczn, a zjawisko to nasila si podczas gosowa przy urnach. W krajach rzdzonych przez dyktatorw, gdzie ryzyko zmian politycznych jest minimalne, nie panuje podobny zamt na rynku, co przyciga inwestorw.
 

Zesp naukowcw, ktrymi kierowa dr Artem Durnev z Tippie College of Business na Uniwersytecie Iowa, przyglda si chwiejnoci notowa giedowych firm w 50 krajach rozwinitych i rozwijajcych si. Pomiary prowadzono przez 6 miesicy przed wyborami i rok po nich. Jak odkryli badacze, rynki dojrzaych demokracji byy niestabilne ju p roku przed gosowaniem.
 

W przypadku pastw dyktatorskich nie zaobserwowano adnych zmian w tym zakresie. ? Nie oznacza to jednak, e notowania giedowe w nich s zupenie niezmienne ? mwi dr Durnev. Wedug niego mieszkacy takich krajw czsto wzniecaj rewolucje. W rezultacie niekiedy obalaj rzdzcego, a to wprowadza zamieszanie na giedzie. Podobny wpyw na gospodark ma mier dyktatora ? inwestorzy nigdy nie mog by pewni tego, kto obejmie po nim wadz.
 

Mimo e to kraje demokratyczne pozostaj mniej bezpieczn przestrzeni dla biznesowych inwestycji, prowadzenie interesw nie w kadym z nich jest tak samo ryzykowne. Przykadowo, Rosja wydaje si pastwem stosunkowo pewnym ekonomicznie, gdy gwatowne zmiany rzdzcych s w niej mao prawdopodobne. Sytuacja Egiptu jest natomiast duo mniej zachcajca dla inwestorw.
 

Co ciekawe, badanie wykazao rwnie to, e rynki nie zawsze stabilizuj si w rocznym okresie powyborczym. Niekiedy zmiana rzdzcych prowadzi do silnego i trwaego zamtu w yciu politycznym, a w rezultacie take w ekonomicznym.
 

Dr Durnev sdzi, e wyniki bada pozwalaj lepiej zrozumie obecny stan rynku w Stanach Zjednoczonych, ktre znajduj si w niepewnej sytuacji politycznej. Przewiduje rwnie, e moe si ona zmieni po kolejnych wyborach.
 

W tej chwili zesp naukowcw z Uniwersytetu Iowa prowadzi badania, ktre maj zweryfikowa dotychczasowe rozpoznanie: nie warto inwestowa tam, gdzie sytuacja polityczna jest niestabilna.

Magdalena Mips/EurekNews.pl 2011 10 24 d