Get Adobe Flash player

Wysoka samoocena = depresja?

Mwisz sobie, e poszo super, nawet jeli tak nie byo? Uwaaj! Takie niezasuone pochway wcale nie podwyszaj samooceny. Wrcz przeciwnie ? mog prowadzi do depresji ? ostrzegaj naukowcy z Amerykaskiego Towarzystwa Psychologicznego na amach pisma ?Emotion?.

 

Zwykle uwaa si, e pozytywne mylenie o sobie jest korzystne i podnosi samoocen. Taki pogld jest powszechny zwaszcza w kulturze amerykaskiej. Ale dr Young-Hoon Kim z University of Pennsylvania i Chi-Yue Chiu z Nanyang Technological University dowodz, e pozytywne mylenie moe mie negatywne skutki. Psycholodzy doszli do tego wniosku po przeprowadzeniu eksperymentw na sporej prbie badawczej: trzech grupach do modych amerykaskich studentw ? o redniej wieku 19 lat ? ktrych byo cznie 295 (w tym 186 dziewczyn), oraz grupie 2780 uczniw czterech rnych szk rednich z Hongkongu (w tym 939 uczennic).

Najpierw grupa Amerykanw i Hongkoczykw przesza sprawdzian wiedzy oparty na amerykaskim tecie SAT, potem poproszono ich o ocen wasnego wyniku na tle grupy, a na koniec ? o wypenienie kwestionariusza zwyczajowo stosowanego do diagnozy symptomw depresji. Potem dwie kolejne grupy amerykaskie rozwizyway anagramy. Cz badanych otrzymywaa informacj zwrotn o wyniku wraz z komentarzem, a druga, stanowica grup kontroln ? tylko suche wyniki. Ale komentarze byy rodzajem manipulacji ? losowo, zupenie niezalenie od osignitego wyniku, niektrzy dowiadywali si, e na tle grupy wypadli le, a inni ? e dobrze. Potem wszyscy rwnie wypenili kwestionariusz dotyczcy objaww depresji.


Okazao si, e osoby oceniajce si duo lepiej, ni wypady w rzeczywistoci, czuy si o wiele bardziej zawiedzione. W badaniach ujawniy si take znane rnice kulturowe ? u Azjatw rednia ocena wasnego wyniku wynosia 49 proc. ? byli duo skromniejsi ni Amerykanie, ktrzy przecitnie oceniali si na 63 proc.


? Wyniki przecz popularnemu przekonaniu, e samowzmacnianie i dostarczanie pozytywnych informacji zwrotnych osobom nieradzcym sobie jest korzystne dla ich zdrowia emocjonalnego ? komentuje Young-Hoon Kim. Realistyczny obraz samego siebie pozwala bowiem widzie nie tylko wasne zalety, ale i wady ? a tym ostatnim mona wwczas przeciwdziaa.


Ewa Zegler-Poleska/EurekNews.pl 2011 10 21 d

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy