Get Adobe Flash player

Zabjcy na celowniku: komputerowa analiza tekstu moe uatwi wykrycie psychopatycznych mordercw. Jak wykazay badania, mwi oni o swoich zbrodniach w specyficzny sposb ? pisz naukowcy na amach ostatniego wydania czasopisma ?Legal and Criminological Psychology?.

   

Co w sercu, to na jzyku ? mwi popularne powiedzenie. To prawda, nawet w przypadku psychopatycznych mordercw, o ktrych mona by sdzi, e s bez serca. Specjalista od komunikacji midzyludzkiej Jeff Hancock z Cornell University oraz psycholodzy Michael T. Woodworth i Stephen Porter z University of British Columbia przeanalizowali wypowiedzi 14 psychopatw odsiadujcych w kanadyjskich wizieniach wyroki za morderstwa. Kady z nich mia opowiedzie ze szczegami o popenionej przez siebie zbrodni. Nagrane opowieci spisano i poddano analizie komputerowej. Porwnano je wtedy z analogicznymi historiami snutymi przez 38 skazanych mordercw, ktrzy nie byli zdiagnozowani jako psychopaci.

Okazao si, e psychopatyczni zabjcy czciej mwili o swoich zbrodniczych czynach w czasie przeszym, co sugeruje, e w ten sposb usiowali si od nich odci. Uywali te wicej wyrazw wskazujcych na relacje przyczynowo-skutkowe (np. odpowiadajcych polskim ?dlatego?, ?poniewa?, ?po to, eby?), a nawet wprost mwili o tym, e zbrodnia ?musiaa by popeniona?. Dwukrotnie czciej ni inni korzystali ze sw odnoszcych si do do przyziemnych potrzeb, takich jak jedzenie, seks i pienidze, mordercy niepsychopatyczni uywali natomiast wicej wyrazw dotyczcych kwestii rodziny, religii i duchowoci. Nawet opowiadajc o popenionym morderstwie, psychopaci opisywali szczegowo, co jedli danego dnia.

Ich wypowiedzi byy te mniej pynne, zawieray wicej przerywnikw (np. ?hmm?). Prawdopodobnie dziao si tak dlatego, e bardziej ni inni starali si wywrze na odbiorcach dobre wraenie, co wymagao od nich wikszego wysiku umysowego.


? Nasza publikacja pokazuje, e mona uywa automatycznych narzdzi do wykrycia wzorcw jzykowych specyficznych dla psychopatw ? komentuje profesor Jeff Hancock. Wyniki bada mog wic posuy do atwiejszego diagnozowania psychopatii.


By moe kiedy bdziemy mogli wykry potencjalnych mordercw na podstawie ich wypowiedzi ? np. w internecie ? jeszcze zanim przejd od sw do czynw.


Ewa Zegler-Poleska/EurekNews.pl 2011 10 19 a

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy