Get Adobe Flash player

Mae jest pikne? Bardzo moliwe, ale nie w brutalnym wiecie show-biznesu i polityki. Jak potwierdziy badania, wygld, a szczeglnie wzrost rzdzcych ma duy wpyw na preferencje polityczne ju od staroytnoci ? donosi ?Social Science Quarterly?.

 

Gregg R. Murray i J. David Schmitz, psychologowie ewolucyjni z Texas Tech University, przeprowadzili badania nad ludzkimi zachowaniami, jakimi s znane od staroytnoci psychologiczne mechanizmy sprzyjajce pokonywaniu przeciwnoci. Jak si okazao, wysoki wzrost jest od wiekw kojarzony z umiejtnoci radzenia sobie z problemami.


Naukowcy zainteresowali si wpywem wygldu rzdzcych na miejsce zajmowane w wyborach, kiedy uwiadomili sobie, e 58 proc. walk o fotel prezydencki w Stanach Zjednoczonych w latach 1789-2008 wygrali kandydaci wysi od swoich przeciwnikw. Przez politologw zjawisko to zwane jest ?prezydenckim indeksem wzrostu?.


By zweryfikowa t zaleno, Murray i Schmitz, na podstawie dostpnej literatury sprzed wiekw, starali si okreli wzr przywdztwa ?wielkiego czowieka? w staroytnych spoecznociach, a take opisa wpyw siy fizycznej na pozycj zajmowan przez poszczeglne osobniki w krlestwie zwierzt. Nastpnie przeprowadzili dwa badania, w ktrych uczestniczyo 467 studentw z prywatnych oraz publicznych uniwersytetw w USA.


Pierwszy test mia pokaza, jak badani odnosz si do postury liderw. W tym celu dostali do wykonania zadanie, w ktrym rysowali figury kojarzone z ?przecitnym obywatelem? i ?idealnym przywdc narodu?. A 64 proc. studentw naszkicowao lidera wyszego od szeregowego obywatela.

W drugim zadaniu naleao wypeni ankiet na temat oczekiwa dotyczcych wygldu (w tym wzrostu) politykw sprawujcych wysokie funkcje publiczne. Okazao si, e imponujca postura bya wizana z umiejtnoci dobrego rzdzenia. Moe dlatego w ostatnich wyborach prezydenckich w Stanach wygra wyszy z kandydatw ? Barack Obama. ? Nasze badanie i dostpna literatura potwierdzaj, e istnieje tendencja do tego, by wybiera wikszych i wyszych liderw, ktra odzwierciedla uniwersalny mechanizm psychologiczny, niezaleny od czynnikw kulturowych ? podkrela wspautor badania J. David Schmitz.


Dowodem jest fakt, e w tak rnych rodowiskach, jak np. spoecznoci staroytnych Majw czy preklasycznych Grekw, dao si zaobserwowa te same mechanizmy. Co wicej, tendencja do wybierania silniejszych jest rwnie bardzo wyrana w wiecie zwierzt.


Jak si okazuje, kult siy i atrakcyjnoci fizycznej ma bardzo odleg genez oraz gbokie uwarunkowania psychologiczne. Czy wspczesnej cywilizacji, w ktrej duo mwi si o rwnoci, uda si przezwyciy ten mechanizm? Oczywicie wszystko przed nami.


Magdalena Mips/EurekNews.pl 2011 10 18 e

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy