Badacze z University of Warwick twierdz, e osoby z depresj nie potrafi sobie radzi z uczuciem nienawici. W ich mzgach nie dziaa cz, ktra umoliwia to zdrowym ludziom. O swoim odkryciu informuj na amach ?Molecular Psychiatry?.

  

Do takich wnioskw uczeni doszli na podstawie bada mzgw 39 osb z depresj oraz 37 zdrowych. Analiz dokonano za pomoc funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Pozwala on zobaczy, jak mzg pracuje w konkretnej sytuacji.

Eksperyment jasno pokaza, e ludzie cierpicy na depresj maj kopoty z przetwarzaniem uczucia nienawici. W 92 proc. przypadkw nie dziaay u nich tzw. obwody nienawici. W 2008 roku dziaanie tej struktury odkry prof. Semir Zeki z University College London. W czasie jego eksperymentw bya ona aktywna, kiedy ochotnikom pokazywano zdjcia rnych znienawidzonych osb. Struktura ta czy a trzy rne czci mzgu.

? Jedna z moliwoci jest taka, e odczenie obwodw nienawici moe by zwizane z upoledzon zdolnoci do samokontroli i umiejtnoci wspistnienia z innymi osobami. Moe to powodowa uczucie nienawici do samego siebie lub innych ? mwi prowadzcy eksperyment prof. Jianfeng Feng.

Zesp z Warwick odkry te inne zalenoci. Rwnie w 92 proc. przypadkw  u osb z depresj nie funkcjonoway poprawnie orodki odpowiedzialne za podejmowanie ryzyka i dziaania, a 82 proc. badanych miao upoledzone funkcje obszarw, ktre przetwarzaj emocje oraz ch zdobycia nagrody.

Marek Matacz/EurekNews.pl 2011 10 05 c