Get Adobe Flash player

Seksizm w mundurkach

Chcesz zapisa swoje dziecko do szkoy eskiej lub mskiej? Dobrze przemyl tak decyzj. Rozdzielanie chopcw i dziewczyn prowadzi do umacniania si stereotypw pciowych i sprzyja rozwojowi seksizmu ? donosi najnowsze ?Science?.

 

Coraz wicej rodzicw posya swoje dzieci do szk eskich lub mskich.
? Opinia publiczna sprzyja takim rozwizaniom, bo powszechnie uwaa si, e dziki nim dzieci uzyskuj lepsze wyniki w nauce. Badania tego jednak nie potwierdzaj ? mwi Richard Fabes, jeden z autorw artykuu i dyrektor School of Social and Family Dynamics na Arizona State University.

Wedug amerykaskiego ministerstwa edukacji wyniki w nauce uczniw ze szk koedukacyjnych i eskich lub mskich s porwnywalne. Co ciekawe, podobne diagnozy przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii czy Nowej Zelandii wykazay, e generalne osignicia modziey w tych trzech rodzajach szk bywaj zrnicowane.

Cho mzgi dzieci odmiennej pci nieco rni si od siebie budow, nic nie wskazuje na to, by miao to wpywa na zdolno nauki. Separacja pciowa powoduje za to narastanie rnic zachowa. Co wicej, badania pokazuj, e utrudnia nawizywanie dobrych stosunkw midzy chopcami a dziewczynami w przyszoci, a w efekcie wzmacnia stereotypy pciowe. Ponadto okazuje si, e dzieci inaczej zachowuj si w zamknitej grupie osb o podobnych cechach ni w interakcji z kim spoza grupy.

? Rozdzielanie dziewczyn i chopcw w publicznych klasach tylko wzmacnia stereotypy i seksizm ? przekonuje Fabes. ? Nie ma dobrego czasu na przeprowadzanie takich podziaw, bez wzgldu na to, wedug jakiego klucza przeprowadzana byaby separacja (pci, koloru oczu, rasy). Przekonania, e pomoe ona poszczeglnym grupom, to mrzonki. adna forma izolacji nie wspiera idei rwnoci ? tylko j umniejsza.

Magdalena Mips/EurekNews2011 09 24 b

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy