Get Adobe Flash player

Po latach skrupulatnych bada naukowcy wiedz ju, po co ziewamy. Zadaniem tego odruchu jest schadzanie mzgu, najwaniejszego organu naszego ciaa ? twierdz amerykascy biolodzy na amach ostatniego wydania czasopisma ?Frontiers in Evolutionary Neuroscience?.
     

Zwykle ziewamy, bo si nam nudzi albo chce si spa. Do tej pory uczeni mieli rne teorie wyjaniajce. dlaczego akurat wtedy pojawia si ten specyficzny odruch, ale niewielu skupiao si na wyjanieniu biologicznych funkcji owego zjawiska. Andrew Gallup z Princeton University i Omar Eldakar z University of Arizona podejrzewali, e rol ziewania jest schadzanie mzgu.


Aby sprawdzi, czy rzeczywicie tak jest, porwnali czstotliwo ziewania u 160 przechodniw napotkanych na ulicach arizoskiego Tucson. Poow z nich badano latem, gdy temperatura powietrza bya zbliona do przecitnej temperatury ludzkiego ciaa (lub nieznacznie j przekraczaa), poow ? zim, przy okoo 22 stopniach Celsjusza. Poniewa ziewanie jest zaraliwe, pokazywano badanym zdjcia ziewajcych ludzi. Okazao si, e zim ziewaa prawie poowa osb, a latem tylko jedna czwarta. Na czstsze ziewanie nie miay wpywu inne czynniki, takie jak niewyspanie czy wilgotno powietrza. Czstotliwo tego zjawiska zaleaa jednak od czasu spdzonego na wieym powietrzu: latem w cigu pierwszych piciu minut po wyjciu na zewntrz ziewao prawie 40%, a potem ju tylko 10% badanych. Zim zaobserwowano efekt odwrotny, ale odsetek ziewajcych po pierwszych piciu minutach nie rs a tak bardzo.


Obserwacje te zgadzaj si z hipotez Gallupa i Eldkara o chodzeniu mzgu ? latem zasysanie gorcego powietrza dawaoby przecie skutek odwrotny do zamierzonego. Z wynikw przeprowadzonych wczeniej przez Gallupa eksperymentw na szczurach wynika, e po ziewniciu temperatura mzgu gryzonia rzeczywicie spadaa. Odruch pozwala bowiem na wymian ciepa z powietrzem atmosferycznym i poprawia dopyw krwi do mzgu.

? To pierwsze badania, ktre pokazuj, e czstotliwo ziewania zmienia si w zalenoci od pory roku ? mwi Andrew Gallup. ? Wnioski z nich pynce nie tylko powikszaj nasz wiedz o fizjologii, lecz take mog nam pomc w leczeniu takich chorb jak stwardnienie rozsiane czy epilepsja, ktrym towarzysz czstsze ziewanie i zaburzenia termoregulacji ? podkrela naukowiec.

Ewa Zegler-Poleska/EurekNews 2011 09 21 b

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy