Get Adobe Flash player

Kopoty z pamici mona atwo pokona, dowodz naukowcy z uniwersytetu w Lubece. Lepiej zapamitujemy wtedy, kiedy spenimy dwa warunki: po pierwsze, informacje do zapamitania musimy uzna za wane i przydatne w przyszoci, po drugie - musimy si wyspa.

Najnowszy numer "The Journal of Neuroscience" opisuje przeomowe dowiadczenia niemieckich badaczy dotyczce snu oraz pamici. Jan Born z uniwersytetu w Lubece zaprosi do udziau w nich 191 ochotnikw. Najpierw badani mieli nauczy si 40 par sw, grali te w gr polegajc na czeniu obrazkw zwierzt i przedmiotw oraz wkuwali sekwencj uderze palcami. Potem zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsz poinofmowano, e za 10 godzin czeka j test z nowo zdobytej wiedzy i umiejtnoci, druga nie miaa o tym pojcia.

Zanim przystpiono do egzaminu, badacze dodatkowo zrnicowali ochotnikw. Czci osb pozwolono si wyspa, pozostali czuwali. Po 10 godzinach wszyscy badani zostali przetestowani - i wyszo na jaw, e najlepsz pamici wykazali si ci, ktrzy jednoczenie wiedzieli o nadchodzcym sprawdzianie i mieli czas, by podrzema.

Zdaniem naukowcw, eksperyment rzuca wiato na to, w jaki sposb ludzki mzg selekcjonuje napywajce informacje i wybiera te, ktre naley zapamita. - Podczas snu dokonuje si podstawowy proces podziau danych zdobytych za dnia, "do zapamitania "odkadane s" te, ktre maj si przyda w przyszoci - mwi Born. To wanie dziki temu atwiej zapamitujemy wiadomo o nadchodzcym remoncie drogi pod naszym domem ni pogaduszki o pogodzie.

Naukowcy sugeruj, e w procesie zapamitywania bior udzia dwie czci mzgu. Najpierw, na jawie, kora przedczoowa "otagowuje" informacje, ktre uznaje za wane. Nastpnie podczas snu hipokamp je konsoliduje i odsya do archiwum - czyli pamici dugoterminowej.

- Badania sugeruj, e sen jest niezbdny do wzmacniania pamici - podsumowuje ustalenia swych niemieckich kolegw Gilles Einstein z Furman University, niezaleny ekspert niezwizany z badaniami2011_02_02b

Magdalena Salik

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy