Get Adobe Flash player

Tatusiu, dbaj o dziecko

 

Mamy dobr wiadomo dla wszystkich zaangaowanych w wychowanie swych dzieci tatusiw. Ich powicenie ma zasadniczy wpyw nie tylko na lepsze samopoczucie oraz grzeczniejsze zachowanie maluchw, ale moe te zwikszy u nich iloraz inteligencji ? informuj kanadyjscy badacze na amach ?Journal of Behavioural Science?.

Naukowcy z Concordia University poprosili dzieci z dwch grup wiekowych ? od 3 do 5 oraz od 9 do 13 lat ? o rozwizanie testu na inteligencj. W tym samym czasie matki maluchw wypeniay ankiet dotyczc warunkw, w jakich yj, oraz relacji panujcych w rodzinie. Jako bardziej obiektywne rdo informacji posuyli naukowcom nauczyciele i opiekunowie przedszkolni, ktrych zadanie polegao na obserwacji dzieci poza domem oraz ocenie ich zachowania.

Dugofalowe badania nie pozostawiaj najmniejszych wtpliwoci. Dzieci ojcw, ktrzy aktywnie uczestnicz w ich wychowaniu, s grzeczniejsze i bardziej inteligentne. Dzieje si tak dlatego, e to wanie tata przekazuje dziecku krgosup moralny, wprowadzajc dyscyplin oraz odpowiednie wzorce zachowa w ycie dziecka. Ma to istotny wpyw na wyksztacenie zdolnoci radzenia sobie z wyzwaniami, jakie niesie ycie i zapobiega problemom emocjonalnym, takim jak nadmierny smutek, niepokj czy wycofanie spoeczne.

Badania wykazay rwnie, e opieka taty jest tak samo istotna we wczesnym dziecistwie, jak i u troch starszych dzieci.  Na wyniki nie miao wpywu to, czy ojciec mieszka z dzieckiem, czy te nie, oraz to, do jakiej grupy spoecznej naleaa rodzina. Co ciekawe, brak ojca bardziej dotkliwie odczuway dziewczynki ni chopcy.

Z wczeniejszych bada wynika, e im bardziej dziecko jest podobne do ojca, tym wicej czasu i pienidzy powica on na wychowanie potomka. Dlatego natura wyposaya niemowlta w sprytny mechanizm ? w cigu pierwszego roku ycia upodabniaj si do partnera matki niezalenie od tego, kto jest ich biologicznym ojcem.  Badania kanadyjskich naukowcw to kolejne potwierdzenie, e wysiek woony w wychowywanie maluchw si opaca. Im tatusiowie bardziej si staraj, tym bardziej inteligentne s ich dzieci...

Izabela Nowakowska/EurekNews 2011 09 02 b

 

 

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy