W kocu doczekalimy si wyjanienia, dlaczego wracajc z wakacji odnosimy wraenie, e podr powrotna trwa krcej ni droga w tamt stron. Nawet jeli jedziemy t sam tras. Nie jest to kwestia znajomoci drogi, lecz naszego nastawienia ? donosi ?Psychonomic Bulletin & Review?.

Zesp uczonych pod kierunkiem Nielsa van de Vena z holenderskiego Tilburg University przeprowadzi badania na grupie 350 osb. Ludzie ci pokonywali rne trasy rowerem lub autobusem albo przygldali si jedzie rowerzysty na filmie. Mimo e faktyczna dugo odcinka docelowego i powrotnego za kadym razem bya taka sama, ankietowani byli zdania, e powrt zajmowa podrujcym rednio 22 proc. mniej czasu. Najsilniej przekonane byy o tym osoby, ktrym droga ?tam? bardzo si duya.

? Efekt ?krtszej drogi powrotnej? wystpowa rwnie u osb, ktre do miejsca wypoczynku i z powrotem podroway dwiema rnymi, lecz porwnywalnymi odlegociowo trasami. Nie trzeba rozpoznawa krajobrazu za oknem, by osign takie wraenie ? zaznacza Michael Roy z amerykaskiego Elizabethtown College, ktry prowadzi badania z van de Venem.


Naukowcy licz, e dziki swoim eksperymentom lepiej zrozumiej, w jaki sposb dowiadczamy upywu czasu podczas rnych rodzajw aktywnoci, nie tylko podry.

Magdalena Mips/EurekNews 2011 08 30 a