Get Adobe Flash player

   

Mit supermamy bywa niebezpieczny, bo kobiety, ktre wierz, e musz poczy karier zawodow z opiek nad dziemi, mog cierpie z powodu depresji ? dowodz badania przeprowadzone na Uniwersytecie Waszyngtoskim.

Na pytania uczonych odpowiadao 1600 matek zamieszkujcych rne czci Stanw Zjednoczonych. Pracujce i niepracujce matki uczestniczyy w badaniach National Longitudinal Survey of Youth przeprowadzanym przez amerykaskie Ministerstwo Pracy. Kobietom dwukrotnie przedstawiono ten sam zestaw pyta ? kilkanacie lat temu i teraz, gdy skoczyy 40 lat. Za kadym razem miay zaznaczy, na ile zgadzaj si z takimi stwierdzeniami jak: ?kobiety wypeniajce swoje rodzinne obowizki nie maj czasu na prac poza domem?, ?praca matki prowadzi do wzrostu przestpczoci wrd nieletnich?, ?kobieta jest szczliwsza, kiedy zostaje z dziemi w domu?.
Na zakoczenie bada 40-latkom zmierzono take poziom depresji.

Jak si okazao, pozostajce w domu mamy miay wyszy wskanik depresji ni te pracujce. Jednak oznaki depresji zarejestrowano take u aktywnych zawodowo matek. Powodowaa j konieczno spenienia nierealnych oczekiwa, jakie wobec pracujcych mam kreuje spoeczestwo. Przymus bycia ?supermatk? bywa zbyt obciajcy.  Trwaego przygnbienia s w stanie unikn jedynie te zawodowo aktywne mamy, u ktrych daje si zauway realistyczne podejcie do obowizkw.

? Kobietom sprzedaje si bajk o tym, e mog pogodzi prac i macierzystwo, ale wikszo pracodawcw nadal preferuje osoby bezdzietne. W rzeczywistoci dzielenie czasu midzy dom a karier wymaga powice, na przykad skracania czasu pracy i pomocy ma ? twierdzi Katrina Leupp, socjoloka kierujca badaniami. Z kariery zawodowej nie powinno si jednak rezygnowa.
 ? Spenienie zawodowe jest dobre dla kobiety. Trzeba mie tylko wiadomo, e czasami nie jeste w stanie zrobi wszystkiego i si z tym pogodzi ? podsumowuje Leupp.

Magdalena Mips/EurekNews 2011 08 22 a

  

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy