Jeste kobiet i marzysz o karierze politycznej ? poszukaj partii, w ktrej wane stanowiska zajmuj kobiety. Wedug opublikowanych wanie w ?Political Research Quarterly? bada obecno kobiet w zespoach wybierajcych kandydatw na listy wyborcze moe omieli niezdecydowane do tej pory potencjalne posanki.

Christine Cheng i Margit Tavits przyjrzay si grupie tzw. party gatekeepers, czyli szefowym lokalnych oddziaw piciu najwikszych kanadyjskich partii politycznych, ktre wziy udzia w wyborach parlamentarnych w 2004 i 2006 roku. W Kanadzie nominacje polityczne uprawniajce do walki o fotele parlamentarne zale od lokalnych przedstawicieli danej partii. Badania uczonych wykazay, e tam, gdzie lokaln komrk partii rzdziy kobiety, wicej kobiet stawao w polityczne szranki.

Obserwacje pozwoliy odnotowa trzy mechanizmy, dlaczego tak si dzieje.  Po pierwsze, blisza koszula ciau, wic przewodniczce partii promuj osoby podobne do nich samych. Po drugie, wyksztacone kobiety wol zatrudnia inne wyksztacone kobiety, ktrych obecno gwarantuje zwycistwo wyborcze. Po trzecie za, (i chyba najwaniejsze) panie, widzc, e nie tylko mczyni maj szans na elekcj, same chtniej angauj si w dziaalno polityczn.

? Okrgi wyborcze, w ktrych kobiety ju kiedy kandydoway, chtniej nominuj kobiece kandydatki. I nawet jeeli oficjalnie przewodniczce nie decyduj o konkretnych nazwiskach, to bd nieformalnie zachca swoje ulubienice ? twierdz autorki pracy w ?Political Research Quarterly?.

Aleksandra Bartosik/EurekNews 2011 08 09 a