Licencja na palenie

Palacze, ktrzy bior witaminy, pal wicej papierosw ni inni. Wydaje si im, e mog sobie na to pozwoli, bo... prowadz zdrowszy tryb ycia ? donosi najnowsze ?Addiction".

Do takich wnioskw prowadz badania zespou pod kierunkiem Wen-Bin Chiou z tajwaskiego uniwersytetu Sun Yat-Sen. Uczeni przeprowadzili dwa podobne eksperymenty. W pierwszym udzia wzio 74 palcych ochotnikw, ktrym powiedziano, e bior udzia w testach zdrowotnych. Poowie podano placebo, reszcie ? witamin C, przy czym wszyscy wiedzieli, co bior. Nastpnie po godzinie przeprowadzono zupenie inne badania z ich udziaem, podczas ktrych mogli pali. Okazao si, e ci, ktrzy wczeniej brali witamin C, palili prawie dwa razy wicej papierosw ni inni. Twierdzili te, e czuj si zdrowsi ni reszta.

Drugi eksperyment by rozszerzon wersj pierwszego. 80 ochotnikw podzielono na p i tak jak wczeniej poowie podano placebo, a reszcie multiwitamin. I w tym przypadku osoby, ktre zayy suplement diety, paliy wicej ni reszta. Najwicej jednak paliy te, ktre twierdziy, e zaywanie multiwitamin jest bardzo dobre dla ich zdrowia i generalnie wpywa na popraw jakoci ycia.

Uczeni sdz, e tego typu zachowaniami rzdzi prosta zasada: ludziom wydaje si, e jeden dobry uczynek upowania ich do szalestwa w innej kwestii. Podobnie jest w wypadku alkoholu: niektrzy sdz, e wstrzemiliwo w tygodniu pozwala im na ostr popijaw w trakcie weekendu.  Tymczasem tak jak branie witamin nie uchroni nas przed rakiem puc, tak picie raz w tygodniu nie zmniejsza zagroenia alkoholizmem.

Anna Piotrowska/EurekNews 2011 08 02 b