Duy, a moe zbyt wielki? Dla naszego gatunku duy mzg oznacza nie tylko wiksze moliwoci poznawcze, lecz take problemy na staro ? donosz amerykascy uczeni z George Washington University na amach dzisiejszego ?Proceedings of the National Academy of Sciences?.

Cen, jak pacimy za unikalne zdolnoci poznawcze i stosunkowo dugi okres ycia, jest zachodzca z wiekiem degeneracja naszego mzgu. Do takich wnioskw doszed zesp kierowany przez prof. Cheta Sherwooda na podstawie bada naszych bliskich krewnych ? szympansw. Za pomoc rezonansu magnetycznego uczeni zmierzyli objto mzgu oraz poszczeglnych jego obszarw u 99 map w wieku od 10 do 51 lat. Pomiary te zostay porwnane z danymi na temat mzgw 87 ludzi w wieku od 22 do 88 lat.

Pod pewnymi wzgldami staro jest bardziej askawa dla szympansw. Podczas gdy ludzkie mzgi kurcz si znacznie wraz z upywem lat, u zwierzt nie obserwowano takich radykalnych zmian. Co wicej, degeneracja dotykajca nasze mzgi rozpoczyna si w wieku przekraczajcym dugo ycia spokrewnionych z nami naczelnych.

Wyranie pacimy wic za ewolucyjny skok polegajcy na znacznym wydueniu ludzkiego ycia. Naukowcy s zdania, e spord caego krlestwa zwierzt Homo sapiens w niespotykanym gdzie indziej stopniu jest naraony na powolny zanik narzdu, ktry daje mu przewag nad reszt zwierzcego wiata.

Wedug badaczy wraliwo naszego mzgu na procesy starzenia moe by jedn z przyczyn  gnbicej seniorw choroby Alzheimera.

Marek Matacz/EurekNews2011 07 26 a