Get Adobe Flash player

Dugotrwae przebywanie  powietrzu w zanieczyszczonym spalinami i wyziewami z fabrycznych kominw prowadzi do fizycznych zmian w mzgu, ktre objawiaj si problemami z zapamitywaniem oraz depresj. Te niepokojce dane przynosi publikacja w najnowszym ?Molecular Psychiatry"2011_07_05_c

 

Zanieczyszczenie powietrza w miastach jest jednym z wtpliwych ?osigni" cywilizacji. Spaliny i inne wyziewy nie tylko brzydko pachn, ale i robi realne spustoszenie w naszych organizmach. Wiadomo ju, e mog powodowa choroby puc i serca, a take oglny stan zapalny organizmu.

Teraz naukowcy z Ohio State
University postanowili sprawdzi, jak oddziaywaj na mzg. W tym celu podzielili grup laboratoryjnych myszy na dwie czci. Pierwsza stanowia grup kontroln: przez okres 10 miesicy przebywaa w filtrowanym, czystym powietrzu. Natomiast druga - sze godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu - w zanieczyszczonym, ktrego parametry odpowiaday powietrzu w centrum duego miasta.

Po tym okresie naukowcy przeprowadzili na swoich podopiecznych prosty test. Myszki byy umieszczone na jasno owietlonej powierzchni i miay dwie minuty na znalezienie dziurki prowadzcej do ciemnego pudeka, w ktrym mogy si schowa przed olepiajcym wiatem.

Jak si okazao, gryzonie oddychajce zanieczyszczonym powietrzem mimo piciu dni nauki miay problemy ze znalezieniem otworu, zapamitywanie nowych informacji zajmowao im te wicej czasu ni myszkom z grupy kontrolnej. Na dodatek znacznie czciej ni reszta zapominay, gdzie jest dziura.

W innym tecie wyszo na jaw, e znajdoway si w stanie mysiej depresji.

Kiedy przeprowadzono ich sekcje, okazao si, e w hipokampach - orodkach mzgu odpowiedzialnych za procesy uczenia si, pami i nastrj - doszo do niepokojcych zmian. Wypustki komrek nerwowych, za pomoc ktrych komunikuj si one ze sob byy krtsze ni normalnie. - Jak wykazay wczeniejsze badania, tego typu zmiany wi si z ograniczon zdolnoci uczenia si i zapamitywania - mwi wspautor bada Randy Nelson z Ohio State University.

Nie jest to dobra wiadomo dla ludzi yjcych na co dzie w zanieczyszczonych miastach. - Wykazalimy, e spaliny i wyziewy z kominw fabryk mog mie widoczny negatywny wpyw na mzg, ktry prowadzi do rozmaitych problemw zdrowotnych - komentuje Laura Fonken, szefowa zespou badawczego.

Badania jej zespou, to kolejny argument przemawiajcy za tym, by kwesti zanieczyszcze powietrza traktowa powanie i w kocu zacz minimalizowa ich emisj.

Anna Piotrowska/EurekNews

CZYTAJ TAKE

Komentarze (1)
1wtorek, 29, maj 2012 10:11
supere jest

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy