Get Adobe Flash player

Wydawa by si mogo, e im wicej w mzgu pocze midzy komrkami nerwowymi, tym lepiej, bo dziki nim informacje mog by szybciej i lepiej przekazywane. Nic bardziej mylnego! Do takich wnioskw doszed zesp naukowcw z niemieckiego Instytutu Maksa Plancka oraz Uniwersytetu Yale.

Uczeni ci badali waciwoci biaka o nazwie SynCAM1, ktre niejako ?skleja? synapsy, czyli poczenia midzy poszczeglnymi komrkami nerwowymi - neuronami. Dziki temu dochodzi do wymiany informacji midzy neuronami. Uczeni podejrzewali, e SynCAM1 moe odgrywa kluczow rol take w procesie tworzenia si synaps oraz nauki, ale nie wiedzieli, na czym ona dokadnie polega.

By odkry jak jest naprawd, posuyli si dwoma grupami genetycznie zmodyfikowanych myszek. Organizm pierwszych produkowa znacznie wyszy ni normalnie poziom tego biaka, drugich - nie wytwarza go wcale. Badania tych zwierzt wprawiy uczonych w zdumienie. Okazao si bowiem, e w przypadku zwikszonej iloci SynCAM1 myszki miay wicej synaps, w momencie jego braku - mniejsz.

Ale to nie wszystko. - Mona by pomyle, e zwierzta ze zwikszon liczb synaps bd zdolne do lepszego przetwarzania czy zapamitywania informacji. W rzeczywistoci efekt by zupenie przeciwny - sabo si uczyy- mwi Valentin Stein z Instytutu Maksa Plancka, jeden z gwnych autorw bada. Testy wykazay za to, e myszy, ktrych organizmy nie produkoway SynCAM1 uczyy si szybciej i zapamityway lepiej.

Naukowcy sdz, e te rnice w przyswajaniu informacji, jakie wystpiy midzy obydwoma grupami gryzoni mog by spowodowane problemem z eliminacj zbdnych lub niewydajnych synaps. Obecno SynCAM1 powoduje, e nie tylko wicej synaps si tworzy, ale i trudniej mzg si ich pozbywa. A w procesie uczenia si niezwykle wane jest nieustanne ?przemodelowywanie? poszczeglnych pocze midzy neuronami1_09gru2010

Anna Piotrowska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy