Get Adobe Flash player

 

Napady agresji w trakcie stania w korku? Nieustanny lk przed utrat pracy? ycie w duym miecie naprawd prowadzi do zaburze psychicznych. Mieszczuchy czciej ni inni cierpi z powodu rozmaitych lkw i zaburze nastroju - dowodzi midzynarodowy zesp uczonych na amach dzisiejszego ?Nature".

W trakcie swych bada naukowcy analizowali aktywno mzgu zdrowych mieszkacw terenw miejskich i wiejskich.  Skanowanie przy pomocy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego wykazao, e ycie w miecie sprzyja silniejszym reakcjom stresowym w ciele migdaowatym, obszarze mzgu odpowiedzialnym za emocje i nastrj. Z kolei dojrzewanie w warunkach miejskich powoduje na zwikszon aktywno w zakrcie obrczy, gdzie rodz si uczucia negatywne, zwizane m.in. ze stresem.

Wedug wspautora bada Jensa Pruessnera, z Douglas Mental Health University Institute, oznacza to, e mieszkanie w miecie i zwizany z tym stres mog powodowa zaburzenia psychiczne. - Wczeniejsze badania wykazay, e ryzyko wystpienia stanw lkowych u ludzi mieszkajcych w duych miastach jest o 21 proc wysze ni u jednostek z mniejszych miejscowoci. Ryzyko wystpienia zaburze nastroju wzrasta u nich o 39 proc, a zachorowania na schizofreni prawie dwa razy - mwi Pruessner.

Najnowsze badania potwierdzaj wic to, co sami mielimy okazj niejednokrotnie obserwowa: w stresie ?mieszczuchom" puszczaj nerwy2011_06_23_b

Dominika Jdrzejczyk/Anna Piotrowska/EurekNews

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy