Get Adobe Flash player

Dua grupa na studiach, brak waciwego przygotowania w liceum? To moe zniechca do nauki. Ale wanie tacy poszkodowani przez los studenci mog robi najwiksze postpy - dowodzi na amach dzisiejszego ?Science? zesp uczonych z University of Washington.

Naukowcy przyjrzeli si bliej modym ludziom uczszczajcym na zajcia pocztkowe z biologii na uniwersytecie. Zadaniem tych wykadw i wicze byo wprowadzenie studentw w tematyk studiw oraz ?odwieenie? zebranej wczeniej wiedzy. Niestety, w 2009 roku na skutek cicia kosztw warunki nauki ulegy znacznemu pogorszeniu. Na gwnych wykadach zamiast 350 gromadzio si 700 osb, zajcia w laboratorium obcito z trzech do dwch godzin tygodniowo, za jeden opiekun naukowy przypada na 88, a nie jak wczeniej - 50 studentw.

Po pewnym czasie okazao si jednak, e te redukcje przyniosy same korzyci. W porwnaniu z wczeniejszym okresem, kiedy studenci mieli lepsze wyniki nauki, przepa w ocenach midzy najlepszymi a najgorszymi akami zmniejszya si o 45 procent. Nie byo wic grupy geniuszy i grupy sabeuszy, lecz gorsi studenci starali si wypada jak najlepiej.

Co byo przyczyn tego niezwykego zjawiska? Odpowiednia organizacja zaj. Na przykad w trakcie wykadw profesor mwi zaledwie przez dwie-trzy minuty, po czym zadawa pytanie. acy szukali na nie odpowiedzi rozmawiajc z kolegami z grupy z zaj laboratoryjnych. Nastpnie wprowadzali rozwizanie problemu do komputera. W ten sposb wykadowca zyskiwa dane pochodzce od wszystkich grup. Na koniec mg wezwa przedstawiciela kadej z nich, by ten, wyjani w imieniu kolegw, dlaczego wybrali takie a nie inne rozwizanie problemu. ?Aktywna nauka zakadajca interakcje midzy rwienikami pozwala studentom logicznie si wypowiada i rozwaa inne ni ich wasne punkty widzenia. Pomaga to w rozwizywaniu problemw i prowadzi do zwikszenia korzyci ze studiw? pisz na amach ?Science? uczeni z University of Washington.

Ponadto w ramach zaj studenci musieli kadego dnia przeczyta odpowiedni ilo materiau, a przed zajciami rozwiza test uwzgldniajcy dane zawarte w lekturze. Natomiast raz na tydzie mieli mae praktyczne egzaminy sprawdzajce ich wiedz. W ten sposb zachcano akw do systematycznej nauki. - Dziki temu, nie recytowali bez zrozumienia formuek, w czym s cakiem nieli po ukoczeniu liceum, ale musieli odkry jak zastosowa nabyt wczeniej wiedz - mwi David Haak, gwny autor pracy w ?Science?.

Jego zesp wykaza wic, e nie pomoce naukowe, a waciwa organizacja zaj ma decydujce znaczenia dla zdobywania wiedzy. Rozwizywanie konkretnych problemw i analiza danych z (prawie) kadego przecitniaka mog zrobi prawdziwego geniusza2011_06_03_a

Anna Piotrowska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy