Get Adobe Flash player

Strze si starszej pani! Kobiety, ktre pij i jad maj zazwyczaj ju swoje lata, s po rozwodzie, w separacji lub owdowiae - dowodz badania przeprowadzone przez naukowcw z University of Nottingham, ktre publikuje ?Clinical Psychology Review?.

Ekipa badawcza profesor Mary McMurran zebraa wyniki 26 prac badawczych z caego wiata dotyczcych pijcych kierowcw. Nastpnie naukowcy dokonali ich reanalizy pod ktem profilu socjodemograficznego. Dziki temu udao si wykaza, e pewne grupy pa s wyjtkowo podatne na popenianie przestpstw ?za kkiem?.

W porwnaniu z mczyznami, pijace kobiety-kierowcy s starsze, maj lepsze wyksztacenie, ale nisze dochody. Czciej s te po rozwodzie, w separacji lub owdowiae, podczas gdy wrd panw dominuj single lub onaci. Wykazano take, e przestpstwa drogowe zwizane z piciem alkoholu, popeniaj panie, w ktrych domu rodzinnym nie najlepiej si dziao. Jeli rodzice danej kobiety naduywali alkoholu lub ona sama bya zwizana z mczyzn, ktry mia problemy alkoholowe, ryzyko wpadnicia przez nie w nag wzrastao. Dotyczyo to rwnie pa z histori chorb psychicznych.

Oglnie jednak przedstawicielki pci piknej rzadziej ni mczyni prowadz samochd pod wpywem alkoholu, rzadziej te powracaj do picia po odbyciu kary za ten wystpek. Naukowcy sdz, e kobiety pij, bo maj problemy emocjonalne, ktre prbuj maskowa alkoholem2011_05_27_c 

Dominika Jdrzejczyk

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy