Get Adobe Flash player

Mylisz, e dzieci nic nie rozumiej? S mdrzejsze ni ci si wydaje. Ju przed pierwszymi urodzinami doskonale orientuj si w zasadach fizyki naszego wiata - dowodzi midzynarodowy zesp naukowcw w pracy opublikowanej na amach dzisiejszego "Science".

Od dwch dekad wiemy, e nawet kilkumiesiczne niemowlaki nie dadz si oszuka iluzjonicie. Rozumiej, e przedmiot nie moe sam z siebie znikn albo w uamku sekundy przenie si z jednego miejsca w drugie. Teraz badacze precyzyjnie okrelili, jakie sytuacje zaskakuj dzieci, i zbudowali model matematyczny, ktry moe w przyszoci wyjani sekrety narodzin ludzkiej inteligencji i postrzegania.


W jaki sposb maluchy sygnalizuj, e co im si w widzeniu wiata nie zgadza? Odpowied na to pytanie znalaza Elizabeth Spelke, profesor psychologii uniwersytetu harvardzkiego. Wykazaa, e im dziecko jest czym bardziej zdziwione, tym duej zatrzymuje na tym wzrok. Dziki tej obserwacji mona precyzyjnie ustali, co dzieci uznaj za normalne, a co za nadzwyczajne.

Badania Spelke wykorzystali Josh Tenenbaum z MIT i Luca Bonatti z Universitat Pompeu Fabra w Barcelonie. Stworzyli model matematyczny, ktry przewidywa, jak dugo dziecko zatrzymywaoby wzrok na danym przedmiocie w zalenoci od sytuacji ?normalnej? i ?nienormalnej?. Posuyy do niego symulacje - w jednej roczne dzieci obserwoway cztery przedmioty (trzy niebieskie i jeden czerwony) zamknite w pudeku. Po duszej chwili obraz znika, a gdy ponownie si pojawia, jednego z przedmiotw brakowao. Jeli scena bya niewidoczna przez uamek sekundy (0,04 s), a po jej odsoniciu w rodku nie byo przedmiotu najdalej oddalonego od otworu pojemnika, dzieci okazyway wyrane zdziwienie. Wiedziay bowiem doskonale, e co si nie zgadza.

Zdaniem naukowcw oznacza to, e maluchy wnioskuj, wyobraajc sobie rne scenariusze rozwoju danej sytuacji, a nastpnie wybieraj ten, ktry pasuje im do znanych zasad wiata. Wedug naukowcw mog zna zasad dziaania grawitacji oraz siy tarcia. - Sdzimy, e niemowlta s naprawd bystre - mwi Josh Tenenbaum - Ale musimy przeprowadzi wicej eksperymentw, by zbada, co dokadnie wiedz2011_05_27_a

Ewa Korzybska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy