Get Adobe Flash player

Chorzy ryzykanci

Ryzykowna jazda samochodem nie jest jedynie oznak brawury czy bezmylnoci. Wedug
australijskich naukowcw szarowanie za kkiem w modym wieku moe wskazywa, e kierowca ma problemy z psychik ? np. cierpi na depresj.

W najnowszym numerze czasopisma ?Injury Prevention? znalaz si raport uczonych z Queensland University of Technology. Poprosili oni 761 wieo upieczonych kierowcw w wieku od 17 do 25 lat o wypenienie kwestionariusza dotyczcego ich zdrowia psychicznego oraz umiejtnoci prowadzenia samochodu.

Jak si okazao, wiele osb, ktre niedawno otrzymao prawo jazdy, nie radzio sobie najlepiej na drodze. W czasie jazdy modzi kierowcy przekraczali dopuszczaln prdko, nie zapinali pasw lub rozmawiali przez telefon komrkowy. Jak odkryli naukowcy, w pewnej czci takie nieodpowiedzialne zachowania wynikay z problemw psychicznych badanych - depresji czy stanw lkowych. W przypadku kobiet ryzykowne zachowania wynikay z dolegliwoci psychicznych w 9,5 proc. przypadkw, jeli chodzi za o mczyzn ? w 6,7 proc.

Naukowcy podkrelaj, e generalnie modzi kierowcy czciej maj wypadki i czciej w nich gin ni starsi ludzie. Dlatego sugeruj, by wszyscy siadajcy za kkiem przechodzili najpierw badania, ktre wyklucz problemy psychiczne prowadzce do ryzykownych, zagraajcych yciu zachowa2011_05_18_b

Ewa Korzybska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy