Get Adobe Flash player

Ostre picie niszczy nie tylko wtrob. Regularne upijanie si moe zmniejsza zdolno przyswajania nowych informacji - dowodz na amach jednego z kolejnych wyda ?Alcoholism: Clinical & Experimental Research? badacze z hiszpaskiego Universidade de Santiago de Compostela.

Naukowcy postanowili sprawdzi, jak coraz powszechniejszy wrd modych zwyczaj ostrego i szybkiego picia wpywa na efektywno uczenia si. Szczeglnie interesowao ich oddziaywanie alkoholu na prac hipokampa, czci mzgu odpowiadajcej za zapamitywanie oraz za pami deklaratywn, suc do gromadzenia wiedzy.

- Na pnocyEuropy popularny jest styl picia polegajcy na rzadkim, ale ostrym upijaniu si. Odwrotnie postpuj mieszkacy krajw basenu Morza rdziemnego, ktrzy czsto sigaj po niewielkie iloci alkoholu. Jednak ostatnio wrd modych ludzi w caej Europie upowszechnia si wzorzec skandynawski - mwi Maria Parada, gwna autorka pracy.

Aby sprawdzi, jak styl picia wpywa na pami deklaratywn, naukowcy zaprosili do bada 122 osoby obojga pci. Ochotnicy zostali podzieleni na dwie grupy ? tych, ktrym zdarza si pi ostro i szybko oraz tych, ktrym nigdy to si nie przytrafio. Nastpnie wszyscy zostali poddani testom majcym sprawdzi ich umiejtno uczenia si oraz zapamitywania nowych informacji. Aby wyniki byy wiarygodne, naukowcy postarali si wykluczy wpyw innych czynnikw, takich jak stan zdrowia, IQ, kontakt z narkotykami, itp.

Co si okazao? ? Modzi ludzie, ktrym zdarzao si upija, gorzej radzili sobie z przyswajaniem ustnych informacji ? mwi Rodrguez lvarez, jeden z badaczy. ? Aby osign wyniki takie jak ich niepijcy koledzy, musieli woy w zadania wicej wysiku.

? Na wyniki studentw mogy mie wpyw jeszcze inne czynniki ? to, jak np. przykadali si do pracy albo poziom zaj, w ktrych uczestniczyli ? precyzuje Maria Parada. ? Dlatego prowadzimy dalsze dugofalowe badania, ktre pomog nam precyzyjnie opisa zwizek midzy piciem, prac hipokampa a pamici deklaratywn.

Pewne jest jedno. ? Ostro pijcy studenci nie zdaj sobie sprawy z ryzyka, na jakie si wystawiaj ? ostrzega Parada. Wtruje jej lvarez, ktry podkrela, e wyniki ich bada powinny da do mylenia nie tylko studentom, ale rwnie rodzicom, lekarzom oraz wadzom uniwersyteckim2011_05_17_c

Ewa Korzybska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy