Get Adobe Flash player


Amerykascy naukowcy z University of Iowa nie maj wtpliwoci, e u ludzi podobnie jak u zwierzt, za odczucie strachu odpowiada cz mzgu zwana ciaem migdaowatym. Odkrycie to pozwoli leczy zesp stresu pourazowego - przekonuj na amach ostatniego ?Current Biology?.

Badania nad rol ciaa migdaowatego w odczuwaniu strachu s prowadzone ju od pwiecza. Pocztkowo uczeni eksperymentowali ze zwierztami - od szczurw po mapy. Badania te dowiody, e w niewielki obszar mzgu rzeczywicie ma zwizek z postrzeganiem potencjalnego zagroenia. Nie byo jednak pewne, czy tak samo jest u ludzi, bo cho nale oni do wiata zwierzt, s od nich bardziej skomplikowani. Wydawao si na przykad, e ciao migdaowate moe by zwizane z innymi orodkami mzgu i wsplnie z nimi odpowiada za uczucie strachu.

Jednak badania z udziaem pacjentki, u ktrej doszo do zniszczenia tego obszaru dowiody, e to przede wszystkim ciao migdaowate odpowiada za odczuwanie przeraenia. Podczas serii eksperymentw kobieta znana jedynie pod inicjaami SM ogldaa najbardziej krwawe horrory wiata, odwiedzia te nawiedzony dom. Ku zdumieniu uczonych w adnej z tych sytuacji nie dowiadczya uczucia strachu.

Poniewa przez lata SM twierdzia, e ?nienawidzi? pajkw oraz wy i ?stara si ich unika? naukowcy zabrali j take do sklepu zoologicznego. Tam pokazali jej kilka najbardziej przeraajcych osobnikw z obydwu tych rodzajw.- Wtedy, ku naszemu zdumieniu, od razu zacza ich dotyka! Kiedy zapytalimy, dlaczego dotyka czego, czego nienawidzi, zdawaa si by zakopotana swym zachowaniem i owiadczya, e zostaa pokonana przez wasn ciekawo - mwi Justin Feinstein z University of Iowa. Wedug niego zachowanie SM dowodzi, e cz mzgu odpowiedzialna za proces mylenia i postrzegania by u tej kobiety kompletnie odczony od obszaru mzgu kontrolujcego jej zachowanie.

Poza tymi eksperymentami kobieta prowadzia take dziennik opisujcy jej codzienne ycie.
- Wynikao z niego, e SM wci ma do czynienia z traumatycznymi sytuacjami, ktre zagraaj jej egzystencji i, wedug tego, co twierdzi, nie wywouj one u niej uczucia strachu. Co wicej, kobieta ta jest w stanie odczuwa takie emocje jak smutek czy rado.To wszystko dowodzi, e ludzkie ciao migdaowate jest kluczowym obszarem w mzgu, odpowiadajcym za uczucie strachu - podsumowuje Feinstein.

Naukowcy z University of Iowa s przekonani, ze ich odkrycie pomoe w leczeniu zespou stresu pourazowego oraz stanw lkowych. Przypadoci te coraz czciej dotykaj m.in. amerykaskich onierzy sucych w Iraku oraz Afganistanie. Po powrocie, wielu z nich dowiadcza tak silnego strachu lub lku, e maj problemy z wychodzeniem z domu. Wedug Feinsteina zrozumienie zachowa takich ludzi jak SM, pomoe stworzy w przyszoci selektywnie dziaajce leki umoliwiajce ?wyciszenie? dziaania ciaa migdaowatego2011_02_15b

Anna Piotrowska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy