Get Adobe Flash player


Czy kiedykolwiek wieczorem miae problem z woeniem klucza do zamka? Niewykluczone, e twj mzg spa, kiedy to robie. O tym niezwykym odkryciu donosz na amach dzisiejszego ?Nature? amerykascy naukowcy z University of Wisconsin-Madison.

W badaniach snu wspczeni naukowcy posuguj si przede wszystkim elektroencefalografem (EEG). Dziki temu urzdzeniu mona rejestrowa elektryczn aktywno mzgu, ktra rni si w zalenoci od tego czy jestemy obudzeni czy te pimy.

Badania Amerykanw dowodz jednak, e nawet wtedy, gdy EEG wykazuje pen aktywno mzgu poszczeglne grupy komrek nerwowych - neuronw zapadaj w krtkie drzemki. Dowiody tego badania na szczurach, w ktrych mzgach w okrelonych miejscach umieszczono malekie czujniki. Przez duszy czas naukowcy nie pozwolili zwierzakom zasn, by uchwyci moment, kiedy bd zmczone. Wtedy szczury dostay zadanie: jedn apk miay wycign kulk cukru z pojemnika. Okazao si, e miay z tym problemy: gubiy cukier lub nie potrafiy go zapa. Jak dowiody dane zebrane przez czujniki zachowanie to stanowio oznak ?wyczania si? poszczeglnych neuronw.  

- Tego typu aktywno dotyczya dosownie kilku komrek. Na przykad w jednym z eksperymentw monitorowalimy dziaanie 20 neuronw. 18 z nich byo ?obudzonych?, a pozostae dwa wykazyway oznaki snu: na przemian byy ?wczone? i ?wyczone? - mwi dr. Chiara Cirelli z University of Wisconsin-Madison.

 Odkrycie jej zespou moe tumaczy, dlaczego kiedy jestemy zmczeni mamy problemy z wykonaniem najprostszych czynnoci, ktre normalnie przychodz nam bez trudu2011_04_28_a


Anna Piotrowska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy