Get Adobe Flash player

Rasowe uprzedzenia, ktrych nawet nie jestemy wiadomi, mog rzutowa na nasze decyzje ekonomiczne oraz ca wiatow gospodark - dowodz na amach dzisiejszego Proceedings of the National Academy of Sciences? (PNAS) naukowcy z New York University.

Ujmujc w duym skrcie, wspczesna psychologia wyrnia dwa rodzaje procesw mylowych, jakie zachodz w ludzkim umyle: wiadome i takie, ktrych sobie nieuwiadamiany. Te pierwsze pozwalaj podejmowa przemylane decyzje oraz sdy, drugie s raczej automatyczne i zachodz bez udziau naszej wiadomoci. W trakcie swoich bada uczeni z New York University skupili si na niewiadomych procesach mylowych, a przede wszystkim na utajonych uprzedzeniach rasowych, ktre wedug wczeniejszym ustale s wszechobecne i wpywaj na zachowania nawet takich profesjonalistw jak lekarze.

W trakcie eksperymentu naukowcy poprosili 50 zrnicowanych pod wzgldem rasowym ochotnikw o wyraenie swojego zaufania do blisko 300 sfotografowanych osb w skali od 1 (?w ogle nie godny zaufania?) do 9 (?niesychanie godny zaufania?). Zdjcia przedstawiay ludzi wszystkich moliwych ras. Uczestnicy mieli za zadanie przedstawia swoje instynktowne wraenia.

Wyniki testu byy jednoznaczne: ochotnicy dzielili ludzi z fotografii na godnych i niegodnych zaufania wedug rasy, niektrzy woleli biaych a inni czarnych. W oddzielnym eksperymencie, na innej grupie uczestnikw naukowcy sprawdzali na ile nieuwiadamiane rasowe uprzedzenia wpywaj na podejmowanie decyzji ekonomicznych czy biznesowych. 

Drugiej grupie pokazano te same fotografie co pierwszej i powiedziano, e s to potencjalni partnerzy biznesowi. Ludzie ci mieli powiedzie jak du sum pienidzy zaryzykuj wchodzc w spki z tymi osobami.

 W tym przypadku okazao si, e niewiadome uprzedzenia rasowe maj bezporednie przeoenie na to, komu chcemy powierzy wasne pienidze. Moe to te oznacza, e nasze uprzedzenia wpywaj na decyzje o zasigu globalnym. Ujmujc to najprociej: uprzedzony do Azjatw Afroamerykanin nie wejdzie w biznes z Chiczykami, nawet wtedy, kiedy wyniki chiskiej firmy s obiecujce. W wiecie globalnej ekonomii, takie zachowanie moe oznacza olbrzymie straty

Anna Piotrowska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy