Get Adobe Flash player

S mdrzejsze, ni si nam wydaje. Ju 6-9 miesiczne niemowlta rozumiej znaczenie sw, ktrymi nazywamy czci ciaa czy pokarmy ? dowodz amerykascy psycholodzy na amach najnowszego numeru ?Proceedings of the National Academy of Sciences?.

Wikszo naukowcw uwaa, e znaczenie sw potrafi zrozumie due, mniej wicej roczne dzieci. To przekonanie jest tym silniejsze, e dopiero 10-11-miesiczne maluchy zaczynaj posugiwa si mow. Ale psycholodzy z University of Pennsylvania udowodnili, e jest zupenie inaczej. Profesor Daniel Swingley i doktorantka Elika Bergelson przeprowadzili dwa testy z udziaem 33 dzieci w wieku od 6 do 9 miesicy. W pierwszym niemowl w czuych objciach rodzica patrzyo na ekran, gdzie wywietlano rne pokarmy lub czci ludzkiego ciaa. Opiekun mia na uszach suchawki i powtarza maluchowi otrzymywane t drog instrukcje ? np. ?popatrz na jabko? albo ?gdzie jest jabko??. Dziki urzdzeniu do eye trackingu (umoliwiajcemu ledzenie ruchu gaek ocznych) naukowcy rejestrowali, na co w tym czasie spoglda dziecko. Rodzic by w specjalnej masce i nie widzia ekranu, wic niemowl nie podao za jego wzrokiem. Drugi test wyglda bardzo podobnie, ale obiekty na ekranie byy wywietlane w ich naturalnym kontekcie ? pokazywano np. nie jedno jabko, ale kilka owocw na stole.

Swingley i Bergelson chcieli w ten sposb sprawdzi, czy po usyszeniu sowa oznaczajcego wywietlany obiekt dziecko bdzie na niego duej patrzyo. Musieli skorygowa jednak wyniki, bo niektre obiekty byy dla maluchw duo ciekawsze ni inne i silniej przycigay ich uwag, niezalenie od tego, co powiedzia opiekun ? np. dzieci chtniej patrzyy na kolorowe kubki ni te o nijakich kolorach. Po uwzgldnieniu tego czynnika wyniki eye trackingu pokazay, e maluchy duej przyglday si tym obiektom, o ktrych powiedzieli im rodzice. A to oznacza, e rozumiay, co si do nich mwi.

Naukowcy przeprowadzili te te same testy z udziaem pidziesiciu dzieci w wieku od 10 do 20 miesicy. Okazuje si, e zdolno rozpoznawania sw rozwija si u naszych milusiskich do powoli a do okoo 14 miesica ycia. By moe wanie wtedy dokonuje si znaczcy skok w rozumieniu jzyka. Tak wic rodzice ? mwcie do swoich dzieci. Nie odpowiedz cit ripost, ale na pewno troch zrozumiej.


Ewa Zegler-Poleska/EurekNews.pl 2012 02 14 a

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy