Uwaga pikarze! Czste ?gwki? prowadz do zauwaalnych zmian w pracy mzgu i upoledzenia zdolnoci umysowych. Niebezpieczny efekt odkryli uczeni z nowojorskiego Yeshiva University.

Zesp prof. Michaela Liptona przebada mzgi ponad 30 amatorskich graczy za pomoc obrazowania dyfuzyjnego ? zaawansowanej techniki opartej na rezonansie magnetycznym. Pozwala ona dostrzec zmiany w pracy neuronw niewykrywalne przy innych metodach. Badani ? w wieku rednio 30,8 lat ? grali w pik non od dziecistwa. Obrazy mzgu pokazay, e czste odbijanie gow wywouje zaburzenia pracy komrek nerwowych, co przypomina efekt wstrznienia mzgu. ? Uderzanie gow nie jest na tyle szkodliwe, by zniszczyo wkna nerwowe, ale czsto powtarzane moe uruchomi seri reakcji prowadzc do degeneracji komrek mzgu ? ostrzega prof. Lipton.
 

Uczeni podjli si oszacowania progu bezpieczestwa. Wedug przeprowadzonej analizy przekroczenie 1000 do 1500 gwek w cigu roku oznacza kopoty. ? Tyle odbi rocznie moe wydawa si du liczb dla tych, ktrzy nie zajmuj si tym sportem, ale dla regularnego gracza to tylko kilka uderze dziennie ? wyjania badacz.
 

Uszkodzenia znaleziono w piciu rnych obszarach mzgowej tkanki. Odpowiadaj one za koncentracj, pami, funkcje wykonawcze (aktywno umysow sterujc przebiegiem procesw poznawczych) i wysze funkcje wzrokowe. Wyniki bada wykonanych za pomoc rezonansu magnetycznego zostay potwierdzone dodatkowymi testami, jakie przeprowadzono na amatorach footballu. Gracze, ktrzy na boisku najczciej odbijaj pik gow, gorzej wypadli w zadaniach sprawdzajcych pami werbaln oraz zdolnoci psychomotoryczne. ? Te dwa badania dostarczaj przekonujcych dowodw na to, e czste ?gwki? powoduj uszkodzenie mzgu i upoledzenie funkcji poznawczych ? podkrela uczony.
 

Prof. Lipton zaznacza te, e wiksz uwag naley powici dzieciom. Wedug niego w przypadku najmodszych pikarzy mog si pojawi objawy podobne do ADHD i problemy z nauk. Uczony przekonuje, e warto opracowa nowe zasady obowizujce na boisku.
 

Marek Matacz/EurekNews.pl 2011 11 29 a


Film: Zobacz jak Miachael Lipton opowiada o swoich badaniach. materia - Albert Einstein College of Medicine