Get Adobe Flash player

Od bezrobocia lepsza marna praca? Nic podobnego! Niska pensja, niepewna posada, praca poniej kwalifikacji moe nas niszczy tak samo jak bezrobocie ? wynika z bada HILDA opublikowanych w czasopimie ?Occupational and Environmental Medicine?.

W ramach projektu The Household, Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA), australijscy naukowcy przeprowadzili wywiady z ponad 7 tysicami osb. Pytano o to, czy ludzie ci pracuj, a jeli odpowied bya twierdzca, sprawdzano, czy badani nie obawiaj si zwolnie, jak oceniaj swoje dochody, czy maj wpyw na swoj prac oraz czy te zajcia speniaj ich oczekiwania.

Pierwszy wniosek wysnuty na podstawie bada by przewidywalny ? potwierdzio si, e ci, ktrzy maj prac czuj si lepiej ni bezrobotni. Jednak dokadniejsza analiza wynikw przyniosa nieoczekiwany rezultat ? osoby zatrudnione na niskich stanowiskach byy w podobnej kondycji psychicznej co bezrobotni.

Wydawa by si mogo, e osoby niepracujce od duszego czasu powinny by zadowolone ze zdobycia jakiegokolwiek stanowiska. Znalezienie przez nich dobrego zajcia faktycznie przynosio popraw samopoczucia. Jednak zdobycie kiepskiej pracy doprowadzao badanych do utraty zdrowia psychicznego ? po pewnym czasie czuli si nawet gorzej ni na bezrobociu.

Badania HILDA dowodz, jak wany jest mentalny aspekt pracy zawodowej. Mog si przyczyni do zmiany dziaa ministerstw oraz pracodawcw. ? Psychiczna higiena pracy powinna by zasadniczym aspektem branym pod uwag przy planowaniu polityki zatrudnienia oraz opieki spoecznej ? twierdz naukowcy2011_03_16_b

Magdalena Mips

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy