Get Adobe Flash player

Midzynarodowy zesp naukowcw ustali, e gigantyczne ssaki epoki plejstocenu wyginy na skutek zmian klimatu oraz ekspansji ludzi ? czytamy na amach ?Nature?. Wedug badaczy ocieplenie klimatu i utrata rodowisk do ycia mog przesdzi o losie niektrych wspczesnych gatunkw zwierzt.


 

Od wielu lat naukowcy spierali si o to, z jakiego powodu wygina plejstoceska megafauna, czyli olbrzymie zwierzta, takie jak nosoroce wochate czy mamuty. W plejstocenie, ktry obejmowa okres od 2 milionw do ok 11. tysicy lat temu, klimat by bardzo zmienny ? cieplejsze okresy interglacjaw przeplatay si z kolejnymi zlodowaceniami. Gigantyczne ssaki zaadaptowane do surowych warunkw przez dugi czas radziy sobie z tym cakiem niele ? w cieplejszych okresach potrafiy znale chodniejsze rodowiska.
 

Ale po ostatnim ociepleniu jakie 20 tysicy lat temu szczcie przestao im sprzyja ? wygina jedna trzecia gatunkw duych ssakw w Eurazji i dwie trzecie w Ameryce Pnocnej. Niektre jednak, takie jak renifery, bizony czy pimowoy, zdoay przetrwa. To stanowio kolejn zagadk.
 

Z wszystkimi wtpliwociami zmierzy si interdyscyplinarny zesp z ponad 40 placwek z caego wiata pod wodz Eline Lorenzen z uniwersytetu w Kopenhadze. Naukowcy przeanalizowali dane dotyczce szeciu gatunkw, ktre w plejstocenie byy w rozkwicie: nosoroca wochatego, mamuta wochatego, dzikiego konia, renifera, bizona i pimowou. W szeroko zakrojonych badaniach uwzgldniono analizy DNA, dane dotyczce zmian klimatycznych i znaleziska archeologiczne ? na przykad pozostaoci broni wykonywanej z koci zwierzt. Obraz wyaniajcy si z wynikw jest duo bardziej zoony, ni mona byo przypuszcza. Na przykad wyginicie nosorocw wochatych w Europie nie byo sprawk ludzi, ale w innych rejonach ? by moe tak. Na pewno nie jestemy te bez winy, jeli chodzi o dzikie konie i bizony yjce niegdy na Syberii. Po ociepleniu ekspansja ludzi, podbijajcych wci nowe tereny, powstrzymywaa te zwierzta przed zajmowaniem lepszych rodowisk.
 

? Zmiany klimatu rzeczywicie wpyway na rozmiar populacji megafauny przez ostatnie 50 000 lat, co potwierdza teori, e wiele gatunkw moe wygin w przyszoci z powodu zmian klimatu i utraty rodowisk do ycia ? komentuje Eline Lorenzen. Autorzy bada nie znaleli jednak cisych korelacji pozwalajcych przewidzie, ktrym z istniejcych dzi gatunkw ssakw moe zaszkodzi globalne ocieplenie i wci rosnca liczba ludzi na naszej planecie.
 

Ewa Zegler-Poleska/EurekNews.pl 2011 11 03 e1

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy