Get Adobe Flash player

Pierwsi ludzie przybyli na teren Ameryki Pnocnej co najmniej tysic lat wczeniej, ni dotd sdzono. Teoria, e przybysze w mgnieniu oka wybili tamtejsze mastodonty oraz inne stworzenia epoki lodowcowej, nie znajduje wic potwierdzenia ? donosi dzisiejsze ?Science?.

 

Hipoteza, zgodnie z ktr ludzie wybili amerykask megafaun (bo tak nazywa si gigantyczne zwierzta, jakie przemierzay Ziemi w trakcie zlodowace), zwana jest powszechnie ?teori blitzkriegu?. Okrelenie to pochodzi z jzyka niemieckiego i oznacza wojn byskawiczn. Wedug niej, kiedy ok. 13 tys. lat temu ludzie przybyli na teren Nowego wiata, byskawicznie rozprawili si z lokalnymi zwierztami, masowo na nie polujc. Hipotez t potwierdzay wykopaliska, z ktrych wynikao, e wydarzenia te rzeczywicie zbiegy si w czasie.

Jednak nowe badania zespou prof. Eske Willersleva z uniwersytetu w Kopenhadze dowodz, e praprzodkowie dzisiejszych Indian pojawili si w Ameryce wczeniej, ni dotd sdzono. Analiza koci mastodonta znalezionych jeszcze pod koniec lat 70. XX wieku dowodzi, e tkwicy w niej czubek grotu wczni (take zrobiony z koci tego zwierzcia) liczy co najmniej 14 tys. lat. ? Nasze badania ujawniy, e ludzie zamieszkiwali prerie co najmniej tysic lat wczeniej ni uwaani do tej pory za pierwszych Amerykanw przedstawiciele kultury Clovis ? mwi prof. Willerslev.


W zwizku z tym teoria, e ludzie byskawicznie wybili megafaun, nie znajduje potwierdzenia. ? Moemy stwierdzi, e polowania na te zwierzta trway znacznie duej. Obecnie nie wiemy, czy ludzie przyczynili si do zagady megafauny, czy moe stao si to na skutek zmian klimatu ? podsumowuje wyniki swoich bada prof. Willerslev.


Anna Piotrowska/EurekNews.pl 2011 10 21 b

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy