Get Adobe Flash player

Wydawa by si mogo, e w porwnaniu z dawnymi, ?barbarzyskimi" czasami liczba wojen na wiecie wci spada. Tymczasem jest wrcz odwrotnie - od 1870 roku liczba konfliktw zbrojnych nieustanie ronie, rednio o 2 procent rocznie - wynika z wylicze uczonych z University of Warwick i Humboldt-Universitt2011_06_30_b

Naukowcy zebrali dane historyczne na temat wojen w ostatnim czasie i odkryli, e w latach 1870-1913 rednia liczba wojen midzy pastwami wynosia sze rocznie, natomiast pod koniec okresu midzywojennego wzrosa do 17.  W czasach Zimnej Wojny mielimy ju 31 konfliktw rocznie, natomiast w latach 90.XX wieku - rednio 36.

Jedn z przyczyn wzrostu liczby wojen jest powikszajca si liczba krajw na wiecie. W 1870 roku byo ich 47, a w 2001 roku ju 187. Tworzenie nowych granic, daje pretekst do ich kwestionowania.

- Nasze badania pokazuj bliskie zwizki midzy wojnami a powstawaniem nowych pastw i granic. Poza tym, niezalenie od tego jak j podzielimy - mamy tylko jedn planet. Nigdy nie wiadomo, kiedy may konflikt przeksztaci si w co wikszego - mwi prof. Mark Harrison z University of Warwick.

Inn przyczyn coraz wikszej liczby dziaa zbrojnych jest nieustanny wzrost ekonomiczny. Dziki niemu wojna staa si po prostu tania. - Konfliktw mamy wicej nie dlatego, e ich chcemy, ale dlatego, e moemy wzi w nich udzia - podsumowuje prof. Harrison.

Anna Piotrowska/EurekNews

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy