Cenne nietoperze

Cho zwizek nietoperzy z gospodark i pienidzmi wydaje si do odlegy, ich wymieranie kosztuje. I to sono, bo miliardy dolarw. Do takich wnioskw prowadz badania amerykaskich uczonych z University of Tennesee, o ktrych donosi dzisiejsze ?Science?.

Los amerykaskich nietoperzy od lat niepokoi przyrodnikw.W 2006 roku wybucha wrd nich epidemia tzw. syndromu biaego nosa (White-Nose Syndrome - WNS), choroby wywoywanej przez grzyby. Ocenia si, ze w cigu ostatnich 5 lat zmaro na ni ponad milion zwierzt. Inn przyczyn zagady nietoperzy s turbiny wiatrowe. Z niewiadomych przyczyn, zwierzaki zamiast je omija, masowo na nie wpadaj. Ocenia si, e gin dziesitkami tysicy rocznie.

Gary McCracken z University of Tennesee wyliczy, e wymieranie nietoperzy kosztuje amerykask gospodark, a przede wszystkim rolnictwo okoo 22,9 miliarda dolarw rocznie. Tyle trzeba bowiem wyda na rodki ochrony rolin by zniszczy owady zjadane wczeniej przez te stworzenia. - Nasze szacunki odnosz si jedynie do kosztw pestycydw. W wyliczeniach nie uwzgldnilimy kosztw, wynikajcych z wpywu jaki rodki te maj na ludzi, dzikie zwierzta oraz rodowisko - mwi McCracken.

Owady s podstaw diety nietoperzy. Ocenia si jedna, liczca okoo 150 osobnikw kolonia mroczka brunatnego zjada rocznie prawie 1,3 miliona owadw. Std koszt wymierania nietoperzy jest tak wysoki.

Na amach ?Science? McCracken przestrzega przed polityk ?nicnierobienia? albo biernego czekania na rozwj wydarze. - Brak dziaania nie jest rozwizaniem, poniewa nietoperze rzadko si rozmnaaj, co oznacza, e odrodzenie ich populacji moe trwa kilkaset lat - dodaje. Dlatego uczony apeluje o jak najszybsze podjcie prby ratowania amerykaskich nietoperzy.


Oczywicie wyniki jego bada s uniwersalne i odnosz si do wszystkich krajw, w ktrych yj te zwierzta. Take Polski2011_04_01_a

Anna Piotrowska