Get Adobe Flash player

Ekstremalnie Wielki Teleskop

To ju pewne: na grze Cerro Armazones w Chile stanie najwikszy na wiecie teleskop optyczny. Ze zwierciadem o rednicy blisko 40 metrw niemal trzykrotnie pobije aktualny rekord wiata!

  

Europejskie Obserwatorium Poudniowe (ESO), astronomiczna spdzielnia zrzeszajca kraje Europy, wsppracuje z rzdem Chile od 1963 roku. Najnowszy wsplny projekt jest zarazem najambitniejszy: kosztem ok. miliarda euro zostanie wybudowany najwikszy na wiecie teleskop optyczny. Specjalnie w tym celu rzd Chile ofiarowa na rzecz obserwatorium 189 km kwadratowych ziemi wok gry Cerro Armazones.

? To cz naszych kontrybucji na rzecz ludzkoci. Chile ma najczystsze niebo na Ziemi i jest gospodarzem dla najwaniejszych orodkw astronomicznych ? mwi minister spraw zagranicznych Alfredo Moreno na ceremonii podpisania umowy pomidzy republik a ESO. W zamian za ziemi chilijscy uczeni dostan do dyspozycji 10 proc. czasu pracy obserwatorium.

Olbrzym bdzie nosi nazw moe niezbyt fantazyjn, ale bez wtpienia trafn: European Extremely Large Telescope (Ekstremalnie Wielki Teleskop Europejski), w skrcie E-ELT. To absolutny rekordzista: w tej chwili najwiksze zwierciada maj imponujc rednic rzdu 10 metrw, tymczasem w przypadku E-ELT bdzie to a 39,3 metra! Do tego dochodzi szereg luster korekcyjnych, ktre pod naciskiem tysicy siownikw bd zmieniay geometri, na bieco korygujc bdy wynikajce choby ze zjawisk atmosferycznych.

Tak olbrzymi teleskop pozwoli po raz pierwszy bezporednio wypatrzy podobne do Ziemi, skaliste planety poza naszym Ukadem Sonecznym. Dotd najwiksze teleskopy optyczne zrobiy zdjcia zaledwie kilku gazowych gigantw, a pozasoneczne planety typu ziemskiego moglimy wykrywa jedynie metodami porednimi, takimi jak mikrosoczewkowanie grawitacyjne. Rozdzielczo E-ELT po raz pierwszy pozwoli po prostu na nie spojrze.


Uruchomienie Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu Europejskiego jest przewidywane na pocztek lat 20. XXI wieku


Maciej Bjko/EurekNews.pl 2011 10 17 c

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy