Get Adobe Flash player

Nowoci z orbity Westy: sonda Dawn wypatrzya na planetoidzie gigantyczn gr. Wznosi si ona na wysoko ponad 20 kilometrw nad poziom gruntu. Na dodatek okazao si, e wszystkie dotd narysowane mapy Westy maj bdne wsprzdne geograficzne.

Mamy ju kolejne zdjcia Westy, drugiego co do wielkoci obiektu w pasie planetoid, mieszczcego si midzy Marsem a Jowiszem. Wrd nowych odkry jest jedna z najwyszych gr w Ukadzie Sonecznym, znacznie wysza od wulkanu Mauna Loa (9 km, liczc od pogronej w oceanie podstawy), nie mwic ju o malutkim Everecie. Niemal dorwnuje marsjaskiemu wulkanowi Olympus Mons (ok. 24 km). Masyw jest tym bardziej imponujcy, jeli wzi pod uwag, e Westa jest duo mniejsza od naszego Ksiyca. Majestatyczna gra, zdobica poudniowy biegun planetki, otrzymaa nazw Rea Sylwia, na cze mitycznej matki Romulusa i Remusa.

Powierzchnia Westy rni si od mniej rozwinitych powierzchni planetoid w pasie gwnym. Jest nieregularna, poryta kraterami, bogata w strome zbocza, osypiska, gbokie wwozy. ? Odczyty spektrometru wskazuj, e mineralogia powierzchni Westy jest zrnicowana. Obserwujemy zarwno wahania jasnoci odbitego wiata, jak i temperatury powierzchni ? mwi Maria Cristina de Sanctis z Woskiego Instytutu Astrofizyki.

Niejako przy okazji odkryto, e Westa potrzebuje nowego ukadu wsprzdnych geograficznych: rzeczywista o obrotu planetoidy rni si o 10 stopni od tej zidentyfikowanej na podstawie obserwacji teleskopu Hubble?a.


Sonda Dawn bdzie kry wok Westy przez kolejny rok, by w lipcu ruszy w stron planetoidy Ceres.


Maciej Bjko/EurekNews.pl 2011 10 06 d

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy