Get Adobe Flash player

Zmienne oblicze Marsa


Wydmy piaskowe znajdujce si na pnocy Czerwonej Planety, cigle si zmieniaj ? wynika analizy danych dostarczonych przez satelit NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Donosi o tym dzisiejsze ?Science.?

Dotd uwaano, e marsjaskie wydmy s nieruchome i zostay uksztatowane dawno temu, kiedy wiatry na planecie byy duo silniejsze ni obecnie. Jak pokazuj serie zdj z rnych okresw dwch marsjaskich lat (ok. czterech ziemskich), jest zupenie inaczej. - Ilo i znaczenie zmian s naprawd zadziwiajce ? mwi Candice Hansen z Planetary Science Institute w Tuscon, zastpczyni dyrektora HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment). Wedug bada jej zespou, przyczyn zmian jest okresowa sublimacja oraz ponowne zamarzanie obecnego w marsjaskiej atmosferze dwutlenku wgla oraz podmuchy wiatru.

CO2 tworzy na powierzchni planety pokryw ?suchego lodu?, ktra w zalenoci od pory roku zwiksza si, zmniejsza lub cakowicie topnieje. Powoduje to piaskowe lawiny i powstawanie wnk, roww czy pek na wydmach.

Co ciekawe, badania dowiody, e marsjaskie wiatry mog w cigu roku kompletnie przemodelowa wygld tych piaskowych struktur. Oznacza to, e cho generalnie rzadko s one na tyle silne, by unosi ziarenka piasku - czego dowiody badania marsjaskiego ldownika Feniks - w okolicach biegunw planety musz by one znacznie silniejsze.

Dziki temu odkryciu naukowcy mog lepiej pozna procesy geologiczne jakie zachodz na  Marsie oraz rol, jak odgrywa w nich dwutlenek wgla2011_02_17b

Magdalena Mips

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy