Get Adobe Flash player

Na tropie innej Ziemi


Okoo 560 lat wietlnych do Ziemi zlokalizowano najmniejsz z odkrytych do tej pory planet pozasonecznych.Jej masa wynosi zaledwie 1,4 masy naszego globu. Jej istnienie daje nadzieje na znalezienie obiektu bliniaczo podobnego do naszego wiata.

Odkrycia dokonali amerykascy astronomowie pod kierunkiem Natalie Batalha z nalecego do NASA Ames Research. Wykorzystali do tego znajdujcy si na orbicie teleskop Kepler. Wyposaono go w niezwykle precyzyjny fotometr, ktry rejestruje nawet najmniejsze zmiany jasnoci gwiazd. Gwiazdy wiec nieco sabiej, kiedy przed ich tarcz przesuwa si planeta. Wykrywanie w ten sposb innych wiatw nazywa si metod tranzytw. Tak wanie odkryto planet K-10b.

Kry ona wok podobnej do naszego soca, lecz bardzo starej gwiazdy w Gwiazdozbiorze Smoka. W porwnaniu z innymi znanymi dzi planetami pozasonecznymi K-10b, to prawdziwe malestwo. Jest tylko troch wiksza od Ziemi i skalista. Niestety, znajduje si zbyt blisko swej macierzystej gwiazdy by istniao na niej ycie. Wyliczenia wykazuj, e kry wok niej 20 razy bliej ni Merkury wok Soca. Dlatego na jej powierzchni panuje temperatura mniej wicej 1400 st. Celsjusza.

Film: Zobacz, dlaczego naukowcy nazywaj K-10b Wulkanem;


- Odkrycie K-10b jest kamieniem milowym w poszukiwaniach planet podobnych do naszej - mwi dr Douglas Hudgins z kwatery gwnej NASA. - Dowodzi bowiem, e niewielkie skaliste planety nie s niczym nadzwyczajnym w kosmosie.

 Naukowcy maj nadziej, e w przypadku innych gwiazd podobne do K-10b obiekty znajduj si nieco dalej, w strefie, gdzie da si znale wod w stanie ciekymdwa11sty2011


Anna Piotrowska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy