Get Adobe Flash player

Po raz pierwszy w historii uczonym udao si zarejestrowa obecno czsteczek nadtlenku wodoru w chmurach kosmicznego gazu i pyu. Odkrycie to moe wyjania skd si bierze we wszechwiecie woda - donosi najnowsze "Astronomy & Astrophysics". 2011_07_06_b

Nadtlenek wodoru pod wzgldem zapisu chemicznego - H202 - podobny jest do wody (H20). Ma jednak zupenie inne waciwoci - jest substancj rc. W naszych domach moemy go spotka w postaci wody utlenionej. Jego czsteczki udao si znale zespoowi Atacama Pathfinder Experiment (APEX), ktrego teleskop znajduje si w chilijskich Andach. Uczeni zarejestrowali obecno nadtlenku 400 lat wietlnych od Ziemi w pobliu Ro Ophiuchi, gwiazdy pooonej w gwiazdozbiorze Wownika. Region ten zawiera bardzo zimne (do -250 stopni), gste chmury kosmicznego pyu i gazu, w ktrych powstaj nowe gwiazdy. Chmury skadaj si gwnie z wodoru, ale zawieraj te ladowe iloci innych chemikaliw - std stanowi obiekt intensywnych bada astrofizykw, szukajcych w kosmosie nietypowych czstek.

To wanie tam uczeni z APEX-u zarejestrowali obecno nadtlenku wodoru. Nie byo to atwe, bo na jedn czsteczk tej substancji przypada miliard czsteczek wodoru. Naukowcy sdz, e nadtlenek tworzy si na powierzchni ziaren kosmicznego pyu, przypominajcego nieco ziarenka piasku lub sadzy, kiedy obecny w kosmosie tlen czy si wodorem. Dalsza reakcja chemiczna nadtlenku wodoru z wodorem skutkuje powstaniem wody. - Do tej pory nie rozumielimy w jaki sposb niektre z wanych dla ziemskiego ycia moleku tworz si w kosmosie. Znalezienie nadtlenku wodoru w tym akurat miejscu pokazuje, e kosmiczny py musi by istotnym skadnikiem caego procesu - mwi wspautor bada Berengere Parise z Instytutu Maksa Plancka.

Anna Piotrowska/EurekNews

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy