Get Adobe Flash player

 

Ziemskie oceany nie s jedynymi morzami w naszym Ukadzie Sonecznym! Na Enceladusie, ksiycu Saturna, pod zamarznit lodow pokryw, kryje si bezmiar sonej wody. Dowodz tego okruchy sonego lodu, wyrzucane z gejzerw pooonych blisko poudniowego bieguna ksiyca.

Piropusze pary wodnej i drobnych okruchw lodu zostay odkryte przez sond Cassini w 2005 roku. Analizator pyu kosmicznego, w ktry jest wyposaona, w 2008 i 2009 dostarczy wicej informacji o ich skadzie. W artykule w biecym numerze ?Nature" znajdujemy nowe wnioski z tych bada. - Jak dotd jedynym wiarygodnym rdem dla tego cigego strumienia okruchw drobnego lodu s zbiorniki sonej wody pod powierzchni Enceladusa - mwi Frank Postberg z Uniwersytetu w Heidelbergu, gwny autor pracy.

Sona woda, zamarzajc powoli, niejako ?wyciska" sl, efektem tego procesu jest kostka czystego lodu. Okruchy lodu o duym zasoleniu, wyrzucane przez gejzery Enceladusa, musz powstawa poprzez gwatowne zamroenie wody z podziemnego zbiornika, gwatownie wyrzucanej w bardzo zimne otoczenie. Autorzy artykuu wysuwaj hipotez, e zbiornik jest ukryty jakie 80 km pod powierzchni Enceladusa, pod zamarznitym paszczem najprawdopodobniej lodu. W stanie ciekym utrzymuj go pywy, tworzone przez siy przycigania Saturna i pobliskich ksiycw oraz ciepo pochodzce z rozpadu radioaktywnego.

- Nie spodziewalimy si znale ciekej wody tak daleko od Soca. To odkrycie pokazuje, e rodowisko niezbdne dla powstania ycia moe wystpowa take na lodowych ksiycach orbitujcych wok gazowych gigantw ? komentuje Nicolas Altobelli, naukowiec misji Cassini-Huygens.

Enceladus jest jednym z mniejszych ksiycw Saturna. Ma rednic zaledwie 500 km, czyli siedem razy mniejsz od naszego Ksiyca. Jego cakowita powierzchnia przekracza 800 tys. km kwadratowych, jest wic dwa razy wiksza ni powierzchnia Polski2011_06_24_a1

Maciej Bjko/EurekNews

CZYTAJ TAKE

Komentarze (1)
1sobota, 25, czerwiec 2011 14:07
Robi si coraz ciekawej. Zwaszcza w kontekcie Europy, cho na razie ciko o porwnania.

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy