Get Adobe Flash player

Najstarsze czarne dziury

Najstarsze znane czarne dziury we wszechwiecie, lece a 13 miliardw lat wietlnych od Ziemi odkry midzynarodowy zesp astronomw. Informacj o tym odkryciu publikuje dzisiejsze "Nature".

Najodleglejsze czarne dziury s ukryte w centrach odlegych galaktyk. Poniewa wiek wszechwiata ocenia si na 13,7 miliarda lat, oznacza to, e badacze zaobserwowali obiekty powstae krtko po Wielkim Wybuchu. Ich odkrycie pozwala wic przyjrze si wczesnej fazie rozwoju kosmosu.

Znalezienie czarnej dziury ukrytej w centrum odlegej galaktyki i spowitej gazowo-pyowym obokiem nie jest atwe. Naukowcy skoncentrowali si na zbadaniu ponad 250 galaktyk zarejestrowanych przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a - potencjalnych kryjwek czarnych dziur. Poniewa czarne dziury emituj promienie rentgenowskie, w swych poszukiwaniach uczeni wykorzystali take wyniki obserwacji krcego na ziemskiej orbicie teleskopu Chandra, rejestrujcego takie wanie promieniowanie. Aby mc wykry nawet najsabsze obiekty, zastosowali technik zwan stackingiem, polegajc na uzyskiwaniu jednego obrazu z wielu nakadanych na siebie zdj.

W trakcie bada okazao si te, e najstarsze czarne dziury i ich macierzyste galaktyki rozwijay si podobnie jak powstajce pniej ukady, znane ju naukowcom. - Teraz wiemy, e symbiotyczny zwizek midzy czarnymi dziurami a galaktykami istnieje od zarania wszechwiata - mwi astronom z Yale University Kevin Schawinski, ktry uczestniczy w badaniach2011_06_16_a

Ewa Zegler-Poleska

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy