Get Adobe Flash player

To jedna z najciekawszych misji NASA ostatnich lat - sonda Dawn (wit) zaczyna wanie bezporednie podejcie do swego pierwszego celu podry: planetoidy Westa, ktra ma nam zdradzi tajemnice najdawniejszej historii Ukadu Sonecznego.

Misja sondy Dawn rozpocza si 27 wrzenia 2007 na Przyldku Canaveral na Florydzie. Jej celem s dwie planetoidy: Westa oraz Ceres (cho t drug wedug obowizujcej klasyfikacji mona nazwa planet karowat). S one pooone w pasie asteroid oddzielajcym Marsa od Jowisza. Obie powstay we wczesnych latach istnienia naszego Ukadu Sonecznego, a mimo to kada jest inna.

Westa, sucha, o zrnicowanej powierzchni, przypomina skaliste planety najblisze Socu. Powierzchnia Ceres, paska, zawierajca wodonone mineray, jest podobna do skalistych ksiycw zewntrznych planet Ukadu Sonecznego. Badajc obie planetoidy tym samym zestawem przyrzdw - kamer oraz zestawem spektrometrw - naukowcy maj nadziej pozna ich wczesn histori i dowiedzie si nieco wicej na temat ewolucji planet modego Ukadu Sonecznego.

Film: Zobacz co naukowcy wiedz na temat Westy i jak przygotowuj si do jej badania


Dotd Dawn orientowaa si w przestrzeni kosmicznej na podstawie wysyanych z Ziemi sygnaw radiowych. Teraz, gdy zbliya si na 1,2 miliona kilometrw do celu, zacznie si kierowa pooeniem Westy na tle gwiazd. Na tej podstawie zesp z Ziemi wyznaczy ostateczn trajektori podejcia.

Po drodze, detektory promieniowania gamma i neutronowego zbior odczyty promieniowania kosmicznego w tej okolicy, by pniej porwna z nimi wyniki pomiarw zebranych ju w bezporednim pobliu planetoidy. Take znajdujce si na pokadzie spektrometry zostan w tym czasie skalibrowane i przygotowane do zbadania samej Westy. Kamera sprbuje wypatrzy ewentualne ksiyce obiektu ? jak dotd teleskopy, naziemne ani kosmiczne, adnego nie wykryy.

By zbliy si do celu, Dawn wykorzysta niezbyt silny, za to bardzo oszczdny napd jonowy: cig zapewniaj jony ksenonu, naadowane i rozpdzane pod wpywem oddziaywania elektromagnetycznego. Na wysokoci 16 tys. kilometrw nad powierzchni planetoidy, jej grawitacja schwyta Dawn i zatrzyma sond na orbicie.  - Po przeszo trzech i p roku podry, wreszcie zbliamy si do pierwszego celu ? mwi Marc Rayman, gwny inynier misji2011_05_05_a

Zgodnie z harmonogramem, Dawn spdzi w pobliu Westy niecay rok. W maju 2012 opuci j, by w lutym 2015 wej na orbit Ceres. Koniec misji jest planowany na lipiec 2015 roku.

Maciej Bjko

Film: Zobacz, co inspiruje Marca Raymana, szefa misji Dawn (film sprzed kilku lat)

CZYTAJ TAKE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy