Get Adobe Flash player

Zanieczyszczone powietrze = susze i powodzie

Zanieczyszczenie powietrza wpływa na tworzenie się chmur. Efektem tego jest zmniejszenie opadów w suchych obszarach, a zwiększenie w wilgotnych, co znacznie podnosi ryzyko dotkliwych susz oraz katastrofalnych powodzi ? czytamy w ?Nature Geoscience?.

 

 
Mówiąc o zanieczyszczeniu powietrza, najczęściej mamy na myśli malutkie cząstki, takie jak sadza i inne drobiny zawieszone w atmosferze. Powstają one głownie przez spalanie paliw kopalnych, a w powietrzu tworzą specyficzne aerozole. Do tej pory nie do końca było wiadomo, w jaki sposób wpływają one na pogodę. Niektóre np. odbijają promienie słońca, co ochładza powietrze, inne z kolei je pochłaniają, a przez to jego temperatura się podnosi. Działają też jako jądra kondensacji, wokół których skrapla się woda i tworzą się chmury. Wszystkie te procesy nakładają się na siebie, co czyni je trudnymi do zbadania.

 

Nowe wyniki badań uczonych z University of Maryland, bazujące m.in. na 10-letnich obserwacjach pogody z terenów Wielkich Równin w stanie Oklahoma, pokazują jednak wyraźnie, że aerozole rozregulowują klimat. Wpływają na wysokość i grubość chmur oraz na intensywność i częstotliwość opadów w ten sposób, że ?wygaszają? słabe opady, a wzmagają silne. W rezultacie suche miejsca na Ziemi stają się jeszcze bardziej wysuszone, a wilgotne zalewa dodatkowa woda. Aerozole mają zatem wpływ na klimat w skali globalnej, co jest szczególnie dotkliwe w miejscach, gdzie występują skrajne warunki pogodowe.
 

? Nasze odkrycie ma istotne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i gospodarki wodnej, szczególnie w rozwijających się rejonach narażonych na ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak susze czy powodzie ? mówi kierujący badaniami prof. Zhanqing Li.
 

Marek Matacz/EurekNews.pl 2011 11 14 d

CZYTAJ TAKŻE

NAJNOWSZE WIDEO


projekt copy